Het eerste echtpaar van hetzelfde geslacht in Marigot met Vice_President guillaume Arnell.

Het eerste echtpaar van hetzelfde geslacht in Marigot met vicepresident Guillaume Arnell.

MARIGOT – Aan de Franse kant van Sint Maarten traden zaterdag twee lokale mannen in het huwelijk. Het was de eerste trouwpartij tussen partners van hetzelfde geslacht in de geschiedenis van Marigot.

 
Frankrijk stelde op 18 mei het huwelijk open voor iedereen. De protesten die Frankrijk destijds overspoelden vonden ook hun weerklank in Marigot. Een menigte van nieuwsgierigen, supporters en religieuze fanatiekelingen omringden het stadhuis.


Het stadhuis werd zwaar bewaakt door leden van de gendarmerie. Enkele demonstranten droegen protestborden waarop zij op bijbelse gronden hun bezwaar tegen het homohuwelijk tot uitdrukking brachten. Binnen verbond Guillaume Arnell, de eerste vicepresident van de Collectivité d’Outre Mer de Saint Martin, de twee mannen in de echt.

 
Tegenover TV-verslaggevers verklaarde Arnell dat hij persoonlijke opvattingen heeft over het homohuwelijk, maar dat hij ook een verkozen vertegenwoordiger is die de Franse wet moet uitvoeren.

 
Belagers
Toen het paar – luchtig gekleed in spijkerbroek en wit overhemd –het stadhuis verliet stormden demonstranten naar voren en belaagden de auto waarin het stel wegreed. Een bierfles en een steen suisden door de lucht maar niemand werd geraakt. Gendarmes hielden de demonstranten min of meer onder controle. Nadat de auto was vertrokken ging de demonstratie als een nachtkaars uit.

 
Door Hilbert Haar