Justitiële Inrichting Caribisch Nederland - foto: Belkis Osepa

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De gevangenis op Bonaire volgt een speciaal protocol om de gezondheid van twee gedetineerde hongerstakers te waarborgen. De twee gedetineerden die de Nederlandse nationaliteit niet hebben, weigeren te eten en te drinken. Ze eisen gelijke behandeling in de gevangenis.

 
Sinds vorige week zijn Angel Cuero Moreno en Anderson Fernando Fernandez Lopez in hongerstaking. De gevangenen zijn deels ontevreden over het feit dat zij als buitenlanders niet meer hun vrijheid krijgen na een derde van hun straf te hebben uitgezeten. Ook vinden zij dat ze gediscrimineerd worden in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), want andere lokale gevangenen hebben volgens de twee verschillende voorrechten, zij niet.

 
Wetswijziging
Volgens de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) gelden er sinds 10-10-10 andere regels voor buitenlandse gevangenen als het gaat om de voorwaardelijke invrijheidstelling. Er moet in Nederland een wetswijziging plaatsvinden en dat neemt zijn tijd, aldus de RCN.

 
De hongerstakende gedetineerden worden elke dag onderzocht door de medische dienst van de JICN en ook door een arts. Ook de consul van het land van herkomst wordt op de hoogte gebracht van de situatie.

 
Door Belkis Osepa