Justitiële Inrichting Caribisch Nederland - foto: Belkis Osepa

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) biedt wel opleidingen aan gedetineerden. De beweringen van een groep gevangenen in hongerstaking kloppen niet, aldus de directie van de JICN.

 
Afgelopen maandag is weer een groep gedetineerden in hongerstaking gegaan. De hongerstakers zeggen dat de groep uit tien man bestaat. De JICN spreekt van vijf gevangenen. Volgens de gevangenen krijgen ze geen adequate activiteiten aangeboden voor de daginvulling. Ze eisen recreatie en opleidingen.

 
Recreatie
Vorige maand hebben een aantal buitenlandse gedetineerden al meegedaan aan een hongerstaking uit protest tegen hun behandeling in de gevangenis. De hongerstaking werd toen gestaakt onder bepaalde voorwaarden. De directie heeft toen beloofd met een recreatieve en educatieve programma te komen, zegt een woordvoerder van de hongerstakers. “Maar de dagen gaan voorbij zonder dat we enige inspanning zien van de directie van de JICN om aan onze voorwaarden te voldoen”, aldus een hongerstaker in de lokale krant Extra.

 
Inmiddels heeft de directie van de JICN overleg gevoerd met een woordvoerder van de gedetineerden. Ook de directie constateert dat ze ontevreden zijn over de invulling van het dagprogramma. De directie stelt bezig te zijn om het dagprogramma anders in te vullen met meer educatieve activiteiten, zodat de gedetineerden zich verder kunnen ontwikkelen.

 
Opleidingen
De directie van de JICN benadrukt verder dat er wel degelijk opleidingen worden aangeboden binnen de penitentiaire inrichting. Vorige week en deze week doen een aantal gedetineerden examen elektrotechniek. En kort geleden hebben twee ex-gedetineerden hun diploma gehaald bij het opleidingsinstituut Forma. Ze zijn in de gevangenis met de opleiding begonnen. Gevangenen behalen ook certificaten na het volgen van diverse opleidingen gegeven door externe instituten. In de nieuwe justitiële inrichting op Bonaire zal volgens JICN meer ruimte zijn voor extra opleidingen.

 
Een aantal buitenlandse hongerstakers zijn ook nog steeds ontevreden over hun behandeling in de gevangenis. Zij stellen gediscrimineerd te worden omdat zij niet in aanmerking komen voor de regeling Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (VI) als beloning voor goed gedrag. Deze regeling geldt wel voor Nederlandse gevangenen.

 
Kort geding
Advocaat Michiel Bijkerk heeft vorige week een verzoek ingediend voor een strafrechtelijk kort geding tegen de Nederlandse Staat en minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, om aldus Bijkerk “een einde te maken aan de ongelijkheid tussen gedetineerden.” De gevangenisdirectie stelt dat dit punt op ministerieel niveau aangepakt moet worden.

 
Door Belkis Osepa