Celia Fernandes Pedra - foto: Belkis Osepa

Celia Fernandes Pedra – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Bonairiaanse jongeren die naar Nederland gaan om te studeren moeten gestimuleerd worden terug te komen en te werken op de lokale arbeidsmarkt. “Ze willen wel terug, maar voelen zich niet welkom”, stelt de stichting Ban Boneiru Bèk (Terug naar Bonaire).

 
Ban Boneiru Bèk (BBB) pleit voor een betere samenwerking tussen de stichting en de lokale overheden, de rijksoverheid en de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN). “Er moet een duidelijke visie ontwikkeld worden om de jongeren terug te krijgen”, zegt voorzitter Celia Fernandes Pedra van BBB.

 
Belkis Osepa in gesprek met Celia Fernandes Pedra

 
Studies
“We hebben onze kinderen nodig. Zij kunnen dit eiland helpen. De Bonairiaanse jongeren moeten daarom voorrang krijgen op de arbeidsmarkt.” Fernandes Pedra vindt dat jongeren vanaf het moment dat ze gaan studeren, gestimuleerd moeten worden. Dit jaar organiseert BBB voor de tiende keer een studie- en beroepenmarkt. “Er moet gekeken worden naar de studies die nodig zijn op de BES-eilanden. Gaan de studenten die studies volgen, dan moeten ze bijvoorbeeld later geholpen worden met een baan en een deel van de studieschuld moet kwijtgescholden worden. Geloof me, dan komen ze zeker terug.”

 
Ecorys
Eind mei verscheen een onderzoeksrapport opgesteld door het onderzoeksbureau Ecorys Nederland over de arbeidsmarkt op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De aanbevelingen geven ook aan dat samenwerking tussen alle partners op de arbeidsmarkt belangrijk is, vooral op het gebied van migratie tussen de eilanden en remigratie vanuit Europees Nederland. Ecorys beveelt aan dat er een samenhangend migratiebeleid ontwikkeld en uitgevoerd wordt.

 
Door Belkis Osepa