ORANJESTAD – In tegenstelling tot grote landen waar de regering grote investeringen heeft gedaan om de economische wereldcrisis tegen te gaan, loopt Aruba door haar kleinschaligheid minder risico. Dit zegt premier Mike Eman tegen Caribisch Netwerk. De premier reageert hiermee op antwoorden van de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) op Kamervragen van André Bosman (VVD).

“Vele grote landen zoals de VS hebben om de wereldcrisis te overkomen geinvesteerd in economisch herstel en het heeft langer genomen dan verwacht alvorens deze lijn tot aanwijsbare resultaten heeft geleid. Aruba is kleinschaliger. Bij het aantreden van Kabinet Mike Eman in 2009 hebben wij een economie aangetroffen met een recessie van -15% BNP. Wij hebben gekozen voor een gebalanceerde benadering van hervorming en bezuiniging enerzijds en economische groei en koopkrachtverbetering anderzijds. De resultaten zijn evident indrukwekkend en maken Aruba op lange termijn door kwaliteitsverbetering duurzaam sterker en beter. Voor 2013 en 2014 voorspellen S&P en IMF een groei voor Aruba van boven de 2%. Derhalve van -15% naar 2% is een grote vooruitgang. Dit heeft ook zijn positieve weerslag in de openbare financien. S&P geeft onze regering ook veel credit voor haar benadering van economisch herstel”, aldus de premier.

‘Aruba onderkent risico’s’

Aruba investeert de laatste jaren flink op gebied van onder meer stedelijke vernieuwing en infrastructuur. Dit gaat echter gepaard met een groeiende tekorten en schulden.  Kamerlid Bosman stelde onlangs Kamervragen hierover aan minister Plasterk. In zijn antwoorden had de minister het over gesprekken met de minister-president van Aruba over de financiën. “In dat gesprek is mij duidelijk geworden dat Aruba beleid voert ter versterking van de economie, ook ten dienste van haar burgers en tegelijkertijd de risico’s onderkent. Die inschattingen en afwegingen zijn ook voorbehouden aan de regering.”
Door: Ariën Rasmijn