WILLEMSTAD – Er moet onderzoek op tafel komen, waaruit ondubbelzinnig duidelijk wordt welke normen voor gezondheid en milieu anvaardbaar zijn op dit eiland en of de Isla zich daaraan houdt. Dat zegt professor Tom Barkhuysen, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit  Leiden. Samen met zijn collega, professor Lodewijk Rogier, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de UNA, was hij afgelopen week te gast als spreker tijdens een lezing getiteld “Isla: in rook op? De Isla-problematiek:  welke juridische weg te nemen?” De lezing werd  georganiseerd door de Antilliaanse Juristen Vereniging op Curaçao.

Prof. Tom Barkhuysen en prof. Lodewijk Rogier in gesprek met Dick Drayer


Volgens beide geleerden maakt het niet uit op welk schaakbord er verder wordt geschaakt -de bestuursrechter, de civiele rechter, de strafrechter of het Internationale Hof in Straatsburg – de centrale vraag die telkens terugkomt, is of de gezondheidsschade onder de rook van de raffinaderij het gevolg is van de activiteiten van de Isla.
“Grote rol is daarin weggelegd voor het bestuur”, zegt Rogier. Daar ligt volgens hem de bal op dit moment. “De overheid zou in het belang van haar bevolking en aangestuurd door het parlement het initiatief moeten nemen om gedegen onderzoek te laten doen”, vult Barkhuysen aan. “Als de politiek en het bestuur die verantwoordelijkheid niet nemen, dan is een gang naar de rechter de ultieme stap. Maar de rechter oordeelt alleen op basis van een door onderzoek aangetoonde onevenredige situatie en dat is tot nu toe onvoldoende gebleken.”

Door Dick Drayer