DEN HAAG – De Nederlandse regering kan Curaçao bijstaan bij het aanpakken van de luchtvervuiling en milieuproblemen van de Isla raffinaderij als Curaçao daar om vraagt. De Eerste Kamer heeft hierover dinsdag 18 juni een gewijzigde motie aangenomen. Alleen de PVV is tegen.

Initiatiefnemer van de motie is senator Nanneke Quik-Schuijt van de SP. Zij werd vorige week nog gedwongen de motie te herzien, omdat de Eerste Kamerleden de tekst van de oorspronkelijke motie niet wilden accepteren. Quik-Schuijt paste de tekst daarop zodanig aan dat de tekst neutraler van toon is en er meer nadruk ligt op het feit dat de ondersteuningsvraag expliciet vanuit Curaçao moet komen. In de eerste versie stond bijvoorbeeld dat ‘de regering van Curaçao niet in staat blijkt afdoende maatregelen te nemen’. Die passage is nu verdwenen.

Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties laat weten dat ‘de regering binnen de mogelijkheden alles zal doen om deze kwestie te verhelpen’.

door: Jamila Baaziz