Leguaan zit vast in plakkerig olie afval | Foto: Michelle da Costa Gomez

Leguaan zit vast in plakkerig olie afval | Foto: Michelle da Costa Gomez

WILLEMSTAD – Het natuurgebied direct ten westen van de olieterminal aan de Bullenbaai, is veranderd in een illegale stortplaats van chemisch afval, oliederivaten en bouwpuin. Er liggen ook papieren en documenten die direct te maken hebben met de werkzaamheden van de Isla, de verhuurder van de olieopslag Curaçao Oil Terminal (COT) aan PdVSA.

Het vervuilde gebied behoort niet tot de terreinen die aan COT zijn toegewezen voor exploitatie. De geconstateerde afvaldump en vervuiling van het gebied worden ook niet gedekt door de hindervergunning verstrekt aan PdVSA. Dat bevestigen bronnen bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

Asfaltmeer
Wandelaars troffen onlangs niet alleen de afvaldump aan in het gebied, maar ontdekten ook een asfaltmeertje dat gevuld is met een olieachtige substantie. Het terrein ligt buiten de omheining van COT. Het is op verschillende plekken met bouwafval en restanten van industriële activiteiten volgestort tot bijna tien meter boven het maaiveld.

Op verschillende locaties liggen zogeheten ‘oil booms’, gele oliewerende sokken, met de opdruk ‘Refineria Isla Curazao’. Die zijn van hetzelfde type dat werd neergelegd in de monding van de Jan Kok baai tijdens de olieramp van 2012. Toen raakte een groot deel van dat natuurgebied besmeurd met olie.

Administratief afval inclusief salarisadministratie | Foto: Michelle da Costa Gomez

Administratief afval inclusief salarisadministratie | Foto: Michelle da Costa Gomez

Loonadministratie
Naast stapels administratief afval liggen er ook zakken met spul dat sterk lijkt op gebruikt straalgrit, materiaal waarmee olietanks worden gezandstraald om tijdens onderhoudswerkzaamheden oude verf- en olielagen te verwijderen. De zakken liggen overal in het gebied; ze zijn verteerd en het materiaal dat zich erin bevindt verspreidt zich ongecontroleerd over de hele omgeving.

Ooggetuigen vertellen dat pick-ups vanaf het afgesloten terrein van COT meerdere keren per dag richting de clandestiene stortplaats rijden en daar afval dumpen.

Asfaltmeer en onbestemd chemisch afval | Foto: Michelle da Costa Gomez

Asfaltmeer en onbestemd chemisch afval | Foto: Michelle da Costa Gomez

Lekkend reservoir
De vervuiling en ophoging van de grond is op de satellietkaart van Google Maps goed te zien. Op de kaarten valt ook meteen een zwarte vlek in het landschap op. Dit is een soort asfaltmeer, gevuld met zwarte oliederivaten. Om de ongeveer 8 meter hoge wal van aarde is met blokken een kleine muur gebouwd om de lekkende troep uit het geïmproviseerde reservoir tegen te houden. De plakkerige brei in het oliemeer is tientallen leguanen en vogels fataal geworden. Het is onduidelijk wat voor stoffen er op deze locatie precies worden gestort.

GMN heeft ondertussen een onverwachte controle uitgevoerd op het terrein en een bezoek gebracht aan de afvaldump en het asfaltmeer. Het gebied waar het om gaat, behoort volgens het Eilandelijk Ontwikkelingsplan tot de categorie ‘industriegebied’, maar waar de dump plaatsvindt, heeft de Isla of COT niets te zoeken, dat bevestigt het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu.

 

Door Michelle da Costa Gomez