WILLEMSTAD – Het resultaat van de screening van de ministers publiek maken, is op Curaçao niet toegestaan.

Glenn Camelia bij het ondertekenen van de regeringsverklaring dec. 2012 - foto: Jean Mentens

Glenn Camelia aan de microfoon bij het ondertekenen van de regeringsverklaring in december 2012 – foto: Jean Mentens

“Ongeacht of dit gebeurt door de betrokken kandidaat of door een buitenstaander, het is strafbaar”, zegt formateur Glenn Camelia stellig. Iemand die de resultaten toch naar buiten brengt, kan zelfs voor vier jaar de bak indraaien.


“Punt 23 van de ‘integriteitstoets’ vertelt dat niemand de gegevens van de screening naar buiten mag brengen”, vertelt Camelia. “Iemand die ingaat op het aanbod van Asjes om de gegevens bekend te maken is strafbaar, ook al is er toestemming van Asjes zelf. Die persoon verdwijnt achter slot en grendel. Het is bovendien nergens voor nodig om persoonlijke screeningsinformatie naar buiten te brengen. Dit kan een beoogd parlementslid schade berokkenen in zijn carrière of hem in gevaar brengen. Het gaat niet om het resultaat van één persoon, maar om het eindresultaat. Het draait om een degelijk regeerakkoord en regeerprogramma. De capaciteiten van onze regeerders zijn belangrijk, niet de details van een screening.”

Nadat Asjes vorige week zijn ontslag als Statenlid introk, groeiden de geruchten dat hij niet door de screening zou zijn gekomen. Asjes reageerde hierop op zijn facebookpagina: “Ik kondig publiekelijk aan dat ik, één van de ministeriële kandidaten, geen probleem heb om al mijn gegevens openbaar te maken om voor het volk te bekijken. Ik heb niks te verbergen en mijn geweten is schoon.”

‘Asjes wilde impasse voorkomen’

Politicoloog professor Gilbert Cijntje is ervan overtuigd dat Asjes heel bewust zijn ontslag heeft teruggetrokken en dat dit niets te maken had met de screening. “Asjes wilde niet voor verrassingen komen te staan en koste wat het kost de coalitie uit elf leden laten bestaan. Als hij zijn ontslag per direct zou indienen, zou zowel de coalitie als de oppositie uit tien leden bestaan. Hierdoor ontstaat de kans dat de oppositie lastig gaat doen door bijvoorbeeld niet naar de vergadering van maandag te komen. Het parlement komt zo weer in een impasse. Asjes wilde dit voorkomen door zijn ontslag terug te trekken.” Het terugtrekken van het ontslag werd niet goedgekeurd, omdat de geloofsbrieven van zijn opvolgster al waren

goedgekeurd. “Hij was te laat, zijn plek was al bezet. Asjes had direct zijn ontslag moeten terugtrekken. Zodra een Statenlid opstapt, komt er een vacature vrij en die was al opgevuld.”

Beëdiging kabinet

Ondertussen rijst de vraag wie de volgende premier van Curaçao wordt. Wie wordt er naar voren geschoven als Asjes geen premier wordt? “Er is geen sprake van een andere premier”, gaat Cijntje verder. “Alles is in kannen en kruiken, we moeten alleen even afwachten. Ik verwacht dat eind deze of begin volgende week Asjes premier wordt en de nieuwe regering beëdigd.” Formateur Camelia kan deze uitspraak niet bevestigen.

Door Elisa Koek