Rudolf de Wit

WILLEMSTAD – “Ik ga het niet hebben over of fluoride goed of slecht is voor je gebit. Dat is een discussie op wereldniveau. Ik ga het hebben over mensenrechten”, zegt Rudolf de Wit, “want ik wil wel dat iedereen geïnformeerd wordt over hoeveel ze van dat gif binnenkrijgen.”

De Wit is de oprichter van Komishón Anti-Fluoride en strijdt er tegen dat fluoride aan het drinkwater van Curaçao wordt toegevoegd. Dat is al zo sinds 1962 en Curaçao is het enige land in het Koninkrijk waar dat op dit moment nog gebeurt.

Een dikke map gewijd aan zijn onderzoek geeft aan hoe fel de fysiotherapeut is over dit onderwerp. “Fluoride is een gif, dat is een feit. Het is onder meer het belangrijkste ingrediënt in rattengif. Daarom strijd ik ervoor dat iedereen geïnformeerd wordt over hoeveel ze er van binnenkrijgen.”

 
Toxicologisch rapport
Fluoride in drinkwater moet cariës (tandrot of tandbederf), tegengaan. Het fluoride voor Curaçao wordt gekocht bij het het Amerikaanse bedrijf KC Industries. Op de zak staat Sodium Fluorosilicate oftwel Natrium Fluorosilicaat, CAS (Chemical Abstracts Service) nummer 16893-85-9. Gezocht op het CAS-nummer op internet, verschijnt er inderdaad een toxicologisch rapport uit 2001 met fluoride op de lijst van gevaren voor de gezondheid.

 
In maart 2012 besloot de toenmalige premier Gerrit Schotte, onder meer op advies van De Wit, om het fluoride geleidelijk uit het water te halen. De Raad van Ministers stemde ermee in om 1,5 parts per million (ppm) te verlagen naar 0.5 ppm. In 2014 moet het drinkwater fluoride vrij zijn. De beslissing zorgde destijds voor een boze brief van de Gezondheidsinspectie het ministerie van Gezondheid. Bij navraag bij Aqualectra blijkt dat er nu inderdaad 0.5 ppm fluoride aan het water wordt toegevoegd.

 
Vraagstuk
Jan Huurman, voormalig Gezondheidsinspecteur, heeft ook te maken gehad met het fluoridevraagstuk op Curaçao. Hij is voorstander van fluoride in het drinkwater en had het liefst gezien dat het terug wordt gebracht naar 1,5 ppm. “0.5 ppm is te weinig. Fluoride in het drinkwater is gewoon effectief tegen tandbederf op Curaçao. Een aardig deel van de bevolking leeft in armoede. Er worden slechte eetgewoontes gehuldigd en het tanden poetsen is minder”, zegt Huurman. “Het echte vraagstuk is of je als overheid mag beslissen voor het volk dat zij fluoride tot zich moeten nemen. Dat is ook de reden dat het in Nederland niet meer in het drinkwater zit.”

 
De discussie over fluoride is op Curaçao, net zoals in de rest van de wereld, verdeeld in felle voor- en tegenstanders. Het leverde De Wit zelfs een vermelding op de site van de vereniging tegen kwakzalverij op. De lokale tandarts Eric de Brabander werd geciteerd; “Er zijn talloze studies, uit de jaren ’80 en ’90 waaruit blijkt dat drinkwaterfluoridering het effectiefst is en ook het meest kostenefficiënt. Onze minister van Volksgezondheid is geporteerd van alternatieve geneeswijzen. Ze (nvdr: voormalig minister Constantia) beroept zich op adviezen van kwakzalver Rudolf de Wit.”

 
Botkanker
Het maakt De Wit niet uit of hij aangevallen wordt. Hij haalt een tabel American Dental Association tevoorschijn. Daar staat in dat baby’s en kinderen tot drie jaar de 0,5 ppm aan fluoride dat op Curacao in het drinkwater zit, niet mogen binnenkrijgen. “Moeders op Curaçao weten dit niet, ze voegen het water toe aan babyvoeding. Ik heb kleine kinderen gezien met botkanker, waarvan in het medisch rapport staat dat de reden ‘onbekend’ is. Maar ik ken de reden. Het is fluoride.”

 
Door: Leoni Leidel-Schenk