DEN HAAG – Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is niet van plan verder te bezuinigen op de zorg in Caribisch Nederland. In een brief aan de Tweede Kamer laat zij weten ‘onverminderd door te gaan met de opbouw van de zorg op de eilanden die het hardst nodig is’. Ze schrijft onder meer dat in Caribisch Nederland ‘een fikse verbeterslag nodig is in de eerstelijnszorg’.

Over de eerstelijnszorg, het bezoek aan bijvoorbeeld huisarts, psychotherapeut en tandarts, meldt Schippers dat dit in het Caribisch gebied meer behelst dan in Europees Nederland. Er is vooral op Sint Eustatius en Saba sprake van ‘extra taken en zorg’ in die sector omdat de afstand tot de specialistische zorg groot is. Door de kleinschaligheid van de eilanden zal dit ook zo blijven,aldus de minister.

Schippers verwacht de komende jaren stijgende kosten voor de zorg in Caribisch Nederland, omdat het aantal verzekerden zal groeien met naar verwachting 1,7 procent per jaar. Het uitstellen van de kostenbesparende maatregelen op fysiotherapie en tandarts tot juli 2013 zorgt volgens haar in 2013 voor een besparingsverlies van circa 1 miljoen euro. De totale besparing is geraamd op ongeveer 2 miljoen euro.

Details overschrijdingen
De Kamerleden van de commissie Volksgezondheid hadden gevraagd om gedetailleerde informatie over de maatregelen rond de zorg in Caribisch Nederland, waaronder de overschrijdingen in 2012. Schippers legt uit waarom er meer geld in de zorg in Caribisch Nederland is gestoken dan begroot. Het wegwerken van achterstanden in de zorg flink bijgedragen aan een overschrijding van het zorgbudget met in totaal 20 miljoen euro. Ook de ongunstige euro-dollarkoers (4 miljoen euro), meer groei van het aantal verzekerden (3,5 miljoen) en betalingen uit 2011 (2,5 miljoen) droegen daaraan bij. Dit liet Schippers in februari al weten aan de Eerste Kamer. De inhaalslag in de zorg in Caribisch Nederland duurt ‘naar verwachting nog zeker drie jaar’ herhaalt ze.

Schippers gaat ook in op de overschrijdingen op de post ‘medische uitzendingen’. De uitzendingen naar Guadeloupe en Colombia zijn duurder geweest, niet vanwege de medische kosten zelf, maar vanwege de bijkomende kosten voor tickets, hotels en acute medische evacuaties.

Als oorzaak voor de overschrijding van de zorgkosten in Mariadal noemt zij onder meer de extra kosten die ontstaan zijn door het ‘voorheen niet of verkeerd behandelen van bijvoorbeeld diabetes’.

De minister benadrukt in haar brief dat zij toekomstige overschrijdingen van het zorgbudget wil voorkomen en dat zij hierover in gesprek is met de Eilandsbesturen. Het Zorgverzekeringskantoor BES is bovendien gevraagd een zorgplan te maken voor de periode 2013-2017, maar de ontwikkeling daarvan is ‘pas kort geleden begonnen’.

door: Jamila Baaziz