DEN HAAG – Het incident met de verwaarloosde ezels op Sint Eustatius is voldoende afgehandeld door het eilandbestuur. Vanuit Nederlandse kant zal daarom geen bemoeienis komen wat betreft het welzijn van de dieren. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken als antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Marianne Thieme (PvdD) wilde eind februari weten of de Nederlandse regering maatregelen ging treffen toen duidelijk werd dat er op Sint Eustatius verwaarloosde ezels waren. Dijksma laat weten dat het welzijn onder verantwoording van het eilandbestuur valt. Bovendien vindt zij het actieplan van het eiland afdoende.

Dijksma wil nu niet ingaan op de vraag van Thieme of het acceptabel is dat er verschillen in dierenwelzijn bestaan in verschillende  gemeenten van het Koninkrijk. Zij verwijst als antwoord naar de afgesproken terughoudendheid om voor de evaluatie in 2015 nieuwe wetten in te voeren in Caribisch Nederland.

De laatste zes maanden overleden 7 van in totaal 61 ezels die op een stuk grond van 19 hectare leven, aldus de schriftelijke antwoorden.

door: Jamila Baaziz