De kosten van medicijnen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn veel te hoog. De Rijksoverheid heeft in 2012 zeven miljoen dollar uitgegeven aan farmaceutische zorg. De Openbare Lichamen kregen tijdens de Caribisch Nederland-week inzage in de cijfers. Die cijfers baren gedeputeerde  Silvana Serfilia van Volksgezondheid zorgen. “Ik weet niet waar al die medicijnen naar toe gaan. Dat gaan we nu onderzoeken.”

Serfilia over hoge kosten medicijnen en bezuinigingen

De kosten voor de medische uitzendingen in het afgelopen jaar vielen mee, aldus Serfilia. Er is in totaal drie miljoen dollar uitgegeven aan medische uitzendingen. De kosten voor de ziekenhuiszorg zijn ook hoog uitgevallen, maar worden voorlopig nog niet bekend gemaakt. Serfilia: “De kosten van alle investeringen in het ziekenhuis moeten nog worden afgetrokken. De verbouwingen en de nieuwe afdeling Nefrologie hebben veel geld gekost.”

Preventief

Gedeputeerde Silvana Serfilia van Bonaire

De gedeputeerde denkt niet dat de bevolking meer medicijnen slikt dan het jaar daarvoor. “Die fase zijn we al voorbij. Als een preventieve maatregel hebben we de mensen al bewust gemaakt, om niet zomaar medicijnen te halen.” De hoge kosten kunnen het gevolg zijn van de hogere prijs van medicijnen en toegenomen inkoop door apothekers en ziekenhuis.

De lokale overheid van Bonaire gaat aan tafel zitten met alle zorgaanbieders en beleidsmakers van de Nederlandse ministeries om te kijken waar de bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dit jaar een bezuiniging van 2 miljoen euro aangekondigd in de zorg. Serfilia: “We moeten gaan herprioriteren. We hebben afgesproken dat de eilanden zelf gaan kijken waar er in de kosten en uitgaven gesnoeid kan worden.”

Arbo
De kosten voor fysiotherapie kunnen in de toekomst omlaag als bijvoorbeeld de arbowetgeving op de BES-eilanden worden ingevoerd. “Meestal is de vraag naar fysiotherapie een kwestie van arbeidsomstandigheden. Misschien door invoering van de arbowetgeving, kunnen we mensen gezonder maken, zodat ze niet hoeven terug te vallen op fysiotherapie.”

Door: Belkis Osepa