Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de tandartsen en fysiotherapeuten in een niet mis te verstane brief medegedeeld, dat zij niet van plan is om de geplande wijzigingen in het zorgpakket voor de BES-eilanden te schrappen.


“De noodzaak van de gemaakte keuzes en motivaties ervan, staan voor mij nog altijd overeind”, schrijft Schippers aan de Caribisch Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten (CNVF). Ondanks de petitie van drieduizend handtekeningen van Bonairianen, protest van artsen, tandartsen en fysiotherapeuten en ernstige kanttekeningen van de Eerste en Tweede Kamer, is Schippers voornemens de bezuinigingsplannen toch in te voeren per 1 juli

De minister vindt dat ze haar plannen uitvoerig heeft gemotiveerd. “Hoewel ik besef dat ik met mijn besluit om per 1 juli 2013 bepaalde aanspraken uit het pakket te schrappen de handen in Caribisch Nederland niet op elkaar krijg, ben en blijf ik overtuigd van de juistheid ervan.”

Schippers benadrukt dat de kosten ‘binnen de perken gehouden moeten worden’ en daardoor ingrepen helaas onvermijdelijk zijn. Ze waardeert dat vanuit Caribisch Nederland alternatieve mogelijkheden zijn geopperd om de stijging van de zorgkosten tegen te gaan. Maar ze vindt dat de alternatieve mogelijkheden niet tot een kostenbesparing zullen leiden, zoals door haar voorgesteld in de pakketwijziging.

Tenslotte merkt Schippers op in haar brief aan de CNVF dat het geschetste scenario dat fysiotherapie op de BES-eilanden geheel verdwijnt, haar wel erg donker lijkt. Fysiotherapie blijft in het zorgpakket, alleen de vergoeding voor de eerste twintig behandelingen bij chronische patiënten vervalt. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste negen behandelingen fysiotherapie vergoed. Jongeren met chronische aandoeningen krijgen alle fysiotherapeutische kosten vergoed.

Door: Belkis Osepa