Blije reacties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba nu de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) van de Eerste Kamer de bezuinigingen in het zorgverzekeringspakket voor Caribisch Nederland op de agenda heeft geplaatst.

foto: Jamila Baaziz

De commissie heeft op 22 januari een mondeling overleg met minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De beslissing van de minister om flink te korten op het tot nu toe beschikbare budget voor de zorg is slecht gevallen op de eilanden. Het betekent concreet dat de bewoners bijvoorbeeld zelf de kosten voor fysiotherapie en de tandarts moeten betalen.

Deze week heeft de Eilandsraad van Bonaire het Nederlandse parlement in een brief verzocht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen om de minister ertoe te bewegen de beslissing om de bezuiniging op het zorgpakket in heroverweging te nemen. De Eilandsraad wil het liefst dat ‘de minister haar besluit herziet en met Bonaire (en ook Saba en Sint Eustatius) overlegt over een voor deze eilanden passend pakket aan zorgverzekering en een geëigende uitvoering van de zorgverzekering waardoor er daadwerkelijk efficiency en besparing op kosten kan optreden’.

door: Belkis Osepa