WILLEMSTAD – “Er is een verschuiving merkbaar in de motieven achter criminaliteit op Curaçao.” Dat zegt Soraida Martines, interim-directrice van Stichting Reclassering. “Waren een paar jaar geleden voornamelijk werkloosheid en armoede de drijvende krachten achter criminaliteit, nu is dat vooral ook hebzucht en verharding”, aldus Martines.


In 2012 kreeg  Stichting Reclassering Curaçao met 642 ‘first offenders’ te maken. Een jaar eerder waren dat er 670. Een overgrote deel van deze mensen komt uit arme of gebroken gezinnen waarvan er tegenwoordig ook steeds vaker twee tot zelfs drie generaties bij de reclassering onder toezicht staan.

Steeds jonger en agressiever
Hoe het zit met de leeftijd en geslacht van deze groep kan de reclassering nog niet zeggen. “We zijn door onderbezetting er nog niet aan toegekomen om deze cijfers in kaart te brengen. In het volgende kwartaal hoop ik dit wel te hebben”, vertelt Martines.

Uit eerder gepresenteerde criminaliteitscijfers blijkt echter al wel dat delicten op Curaçao op steeds jongere leeftijd worden gepleegd en dat ze steeds grimmiger worden. Tijdens de presentatie van de criminaliteitscijfers in het tweede kwartaal van 2012 uitte toenmalig minister van Justitie, Elmer Wilsoe (PS) al de zorg: “Ze worden steeds jonger. Het begint nu al met 13 jaar. En ze kennen geen maat. Het geweld dat ze gebruiken staat niet in verhouding met de situatie.”

Tekort aan begeleiding
Criminologe Nelly Schotborgh deed begin 2012 al een voorspelling over de verharding en de steeds jongere leeftijd binnen de criminaliteit. Daarvoor gaf ze als reden ‘een toegenomen materieel ambitieniveau in combinatie met een tekort aan begeleiding bij risico-groepen op het eiland.’

Alex Walle, Coördinator bij de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg, beaamt de stelling van Schotborgh: “Jongeren die niet mee kunnen met het regulier onderwijs hebben weinig alternatieven. Werkend leren komt amper voor op het eiland. Daarnaast is er weinig aandacht voor jongeren en kinderen met een licht verstandelijke beperking. Als er geen adequate begeleiding komt kunnen deze jongeren hele zware criminelen worden omdat ze makkelijk beïnvloedbaar zijn. Tel daarbij op dat ze weinig empathie ontwikkelen en je hebt een crimineel die zonder problemen tijdens overvallen en inbraken mensen doodt en er geen spijt of wat dan ook bij voelt.”

Moeilijk behandelen
Behalve een tekort aan begeleiding waardoor risicogroepen eerder in de criminaliteit vervallen is er ook nog eens een tekort aan begeleiding om ze uit de criminaliteit te houden. Bij de reclassering is het volgens Martines vorig jaar maar kantje boord gelukt om met slechts vijf reclasseringsambtenaren ruim duizend cases te behandelen. “Het is voor ons echt een worsteling om dat stukje extra begeleiding te geven terwijl dat juist hard nodig is.”

Door: Natasja Gibbs