WILLEMSTAD – Volgens Stichting Schoon Milieu Curaçao (SMOC) ‘laat Nederland Curaçao letterlijk en figuurlijk stikken in de problemen met de Isla olieraffinaderij.’ De milieuorganisatie stapt dan ook naar het Europese Hof met haar klachten.

SMOC wordt in haar mening gesteund door Herman Bröring, Nederlandse hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die stelt dat ‘op basis van artikel 43 in het Koninkrijk statuut er voldoende aanknopingspunten voor Nederland zijn om in te grijpen in de vervuiling door de Isla olieraffinaderij, die gehuurd wordt door de Venezolaanse staatspetroleummaatschappij PdVSA , maar dat het ontbreekt aan politieke wil in Den Haag.’ De milieuorganisatie stapt nu met haar klachten naar het Europese Hof.

Het is niet voor het eerst dat Bröring de rol van Nederland in de Isla-kwestie kritisch kwalificeert. In 2008 deed de hoogleraar in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek naar de nieuwe status van Curaçao en kwam tot de conclusie ‘dat de Isla-raffinaderij onder Europees recht aan veel strengere eisen dan de huidige zou moeten voldoen en zelfs het risico op sluiting zou lopen.’

‘Nederland sust geweten met loze plannen
’Waarom Nederlandse politici, zoals Mark Rutte (VVD), in verkiezingstijd zich afkeurend uitlieten over de vervuiling door de Isla raffinaderij op Curaçao, maar er nu met geen woord meer over reppen, weet Arjan Linthorst van Stichting Schoon Milieu Curaçao (SMOC) wel te verklaren. “Dat is natuurlijk populaire verkiezingspraat geweest. De werkelijkheid is dat Nederland in 1985 allang blij was dat ze niet verantwoordelijk werden gesteld voor de milieuvervuiling die door de Shell was achtergelaten. Bovendien heeft de Curaçaose ex-premier Gerrit Schotte vorig jaar een plan van aanpak voorgesteld waar geen geld voor is maar waar Nederland haar geweten voorlopig wel weer mee kan sussen.”

Constante bedreiging gezondheid
Het plan van aanpak waar Linthorst op doelt heeft te maken met het moderniseren van de raffinaderij naar de huidige milieunormen. Een plan waarin Schotte bij voorbaat al aangaf dat de kans bestaat dat het niet door kan gaan als er geen investeerder wordt gevonden voor de 3 miljard dollar die de modernisering moet gaan kosten.

Intussen overschrijdt de raffinaderij volgens SMOC dagelijks de door de World Health Organization (WHO) toegestane uitstoot van zwaveldioxide. ‘Die stof is gevaarlijk voor kinderen en mensen met gevoelige luchtwegen.’
Begin deze maand zag de organisatie na zeven jaar procederen op Curaçao geen andere weg meer dan de gang naar het Europees Hof. Professor Bröring is van mening dat de stap ‘volkomen terecht is.’

Achterhaalde milieunormen
Bröring meent dat Curaçao volgens de afspraken zelf verantwoordelijk is voor de raffinaderij, maar dat als de volksgezondheid in het geding komt Nederland ook verantwoordelijkheid heeft. “Curaçao hanteert duidelijk achterhaalde milieunormen met negatieve gevolgen voor de volksgezondheid.”

“Artikel 43 in het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geeft Nederland de mogelijkheid om het recht op een gezonde leefomgeving te waarborgen en dat is in het geding in een deel van het Nederlandse koninkrijk. Maar tot nu toe heeft Nederland dat nagelaten. Het is dus niet meer dan logisch dat SMOC naar het Europees Hof stapt om Nederland op haar plichten te wijzen. Als de raffinaderij namelijk in een Nederlandse wijk had gestaan dan zou die morgen gesloten zijn.”

Door: Natasja Gibbs