foto: Jamila Baaziz

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben vrijdagmiddag in harmonieuze sfeer een afsprakenlijst ondertekend waarmee het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) is afgesloten. Zij gaan hun regeringen aanspreken over een wensenlijstje van zes pagina’s. Daarmee hopen zij te komen tot een meer doorlopend en structureel overleg met elkaar. Om de voortgang van gemaakte afspraken te garanderen hebben de parlementen concrete afspraken gemaakt over het rapporteren van de vorderingen.

De delegaties spraken deze week met elkaar in Den Haag over onder meer onderwijs, economische kansen, gezondheidszorg, jeugd en jongeren, 200 jaar Koninkrijk en het buitenlandbeleid. Zij lieten zich niet afleiden door de – inmiddels bijna gangbaar geworden – relletjes rondom het IPKO. Dit keer waren dat de beschuldigen aan het adres van het Sint Maartense Statenlid Patrick Illidge over steekpenningen, de hoogte van de salarissen van Sint Maartense Statenleden, een interview met Helmin Wiels die persoonlijk nog steeds gelooft in uiteindelijke onafhankelijkheid van Curaçao en de afwezigheid van de PVV. De delegaties lijken serieus toenadering tot elkaar te hebben gezocht en gebruik te willen maken van de kansen die samenwerking biedt.

Omdat de intenties van voorgaande IPKO’s niet altijd even snel tot uitvoering kwamen, zijn concrete afspraken gemaakt over het terugkoppelen van vorderingen aan de parlementen. Dat moet het overleg een minder vrijblijvend karakter geven en garanties bieden dat afspraken nagekomen worden. “We hebben de werkgroepen daarom steviger gepositioneerd”, aldus voorzitter Jeroen Recourt. Dat er slechts sporadisch gezamenlijk overleg is, vindt hij voldoende: “Er is geen aanleiding om het aantal overleggen te verhogen. De werkgroepen blijven doorgaan met hun werk en zullen eens per twee maanden overleggen.”
De parlementen besloten onder meer een aparte conferentie te willen organiseren waarin uitgebreid gesproken gaat worden over mogelijkheden voor de Caribische landen en Nederland om nauwer samen te werken op het gebied van gezondheidszorg. Ook willen Aruba, Curaçao en Sint Maarten meer profiteren van het ambassadenetwerk van het Koninkrijk en willen ze aanspraak kunnen maken op trainingen van de Wereld Handels Organisatie. Gekeken gaat ook worden naar de problemen rond het aflossen van de studieschuld voor Caribische studenten die in Nederland studeren.
Het volgende IPKO vindt plaats op Curaçao van 7 tot 10 januari 2014.

door: Jamila Baaziz