Betere samenwerking met elkaar voor een positieve ontwikkeling van alle Koninkrijkspartners. Met dat doel is dinsdag 5 maart het Interparlementair Koninkrijksoverleg van start gegaan in Den Haag.

Tijdens de openingstoespraken van de parlementariërs van Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten benadrukten alle landen de wens naar meer samenwerking en het benutten van kansen. Jeroen Recourt, voorzitter van het overleg, verwoordde het poëtisch: “We zullen het soms nog koud hebben met elkaar, maar de belofte van lente zit in de lucht.”

Waarnemend Statenvoorzitter van Aruba, Chris Dammers, herhaalde in zijn welkomstwoord de grondhouding van Aruba nog eens: “We willen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en creatieve vormen waar we allemaal profijt van hebben.”  Hij hoopt dat samenwerking niet ‘langer als last maar als een voordeel gaat worden ervaren’. “De keus is aan ons om deze week met een opleving of met een domper af te sluiten.”

Mike Franco, Statenvoorzitter van Curaçao, houdt het kort, maar laat duidelijk merken dat ook hij hoopt op een vruchtbaar overleg. “We moeten niet zoeken naar verschillen, maar kijken naar wat we samen in symbiose kunnen bereiken zodat allen beter en groter worden. Het doel is ontwikkeling: het volk heeft moeten inboeten, maar moet op termijn beter gaan worden van de economische groei.”

“Samenwerking is de fundering voor een goede toekomst”, onderschrijft ook Rodolphe Samuel, Statenvoorzitter van Sint Maarten. “Het hebben van wensen hoeft niet te betekenen dat je tegen een ander bent. En samenwerken betekent niet dat je zwak bent , of aan het bedelen.”

De komende dagen spreken parlementaire delegaties van de vier Koninkrijkslanden onder meer over onderwijs, energie, vervoer, gezondheidszorg, jongeren, economische ontwikkeling en 200 jaar Koninkrijk. De PVV is afwezig bij het overleg uit protest over eerdere uitspraken van de Curaçaose parlementariër Helmin Wiels.

door: Jamila Baaziz