De aanstaande sluiting van de St. James School of Medicine (SJSM) op Bonaire zal een grote ramp betekenen voor de economie van het eiland. Dat stelt oppositieleider Robby Beukenboom. Hij wil dat de Bonairiaanse overheid al het mogelijke doet, zodat Nederland de medische school die al bijna 13 jaar op het eiland zit, meer tijd heeft om aan de voorwaarden voor erkenning te voldoen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt op zijn beurt dat de mogelijke aanstaande sluiting van de medische school niet in haar handen ligt. De SJSM heeft nog geen accreditatie gekregen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Die accreditatie is een van de voorwaarden voor erkenning door het ministerie.

Foto: Belkis Osepa

De SJSM zit in een moeilijk parket, want zonder de Nederlandse erkenning kan de school niet geregistreerd blijven in de International Medical Education Directory (IMED). De Amerikaanse Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) heeft de medische school tot 1 oktober 2013 de tijd om de zaken in orde te krijgen. Anders kunnen de medische studenten hun vervolgstudie niet doen in de Verenigde Staten of Canada.

Spin off
Beukenboom wil niet in discussie gaan over de voorwaarden waaraan de school moet voldoen om les te blijven geven op het eiland. “Belangrijk is om na te gaan of er meer rek in de kabel zit. Het is de enige medische school op Bonaire en geeft een hele grote economische spin off.” De school heeft gemiddeld tussen de driehonderd tot driehonderdvijftig studenten en tientallen docenten. Ze eten en drinken, rijden auto’s, betalen belastingen en bovenal dragen ze bij in de vastgoedsector, stelt Beukenboom. “Juist die sector zal een grote klap krijgen als de medische school dichtgaat. Al die leerlingen en docenten huren hier op Bonaire. Er zal grote leegstand ontstaan. Daar bovenop moeten de eigenaren vastgoedbelasting gaan betalen. Die belasting houdt geen rekening met leegstand.”

Ongeveer vier maanden geleden kreeg het Openbaar Lichaam Bonaire te horen tijdens een regulier overleg van de BES-eilanden in Nederland, dat de SJSM geen erkenning krijgt, omdat de accreditatie uitblijft. Beukenboom zegt dat de Bonairiaanse overheid niets heeft gedaan in die vier maanden aan de op handen zijnde sluiting van de school. “Deze school draagt tussen de 8 en 10 miljoen dollar per jaar bij aan de economie. Dat is voor Bonaire veel geld.”

Saba
Het is onduidelijk of de SJSM vóór 1 oktober de accreditatie van de NVAO krijgt. De medische school heeft net als de Saba University School of Medicine een aanvraag ingediend voor accreditatie. Maar medio 2012 heeft de SJSM de aanvraag ingetrokken, voordat de NVAO een oordeel kon geven over de kwaliteit van het onderwijs. De medische school op Saba heeft wel een positief accreditatiebesluit gekregen.

De SJSM moet zelf een uitstel van de datum 1 oktober 2013 regelen bij de Amerikaanse ECFMG, zo stelt het Ministerie van OCW. Krijgt de school geen uistel dan moeten ze hun deuren sluiten.

Door: Belkis Osepa