Bonaire start dit jaar met een project om integriteit in de publieke sector van het eiland te bevorderen. Het krijgt daarvoor steun van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Dat heeft minister Plasterk van Koninkrijksrealties toegezegd aan gezaghebber Lydia Emerencia.

Tijdens het bezoek van Plasterk heeft de gezaghebber uitgebreid met hem gesproken over integriteitszaken die nu spelen bij het bestuur van Bonaire. Sommige zaken spelen hoog op. Sinds begin dit jaar heerst er een vertrouwensbreuk tussen Emerencia, de gedeputeerden en de eilandsecretaris. Dit komt omdat Emerencia aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen een gedeputeerde en mogelijk ook ambtenaren, die  illegaal een taxivergunning hebben geregeld voor een familielid van de gedeputeerde.

Plasterk zegt ‘geïnformeerd te zijn over wat er speelt’. “Maar het is niet aan mij om daarover een standpunt in te nemen.” Hij noemt expliciet ‘de scheiding van de machten’, zeker als de zaak bij de justitie ligt.

Een andere integriteitskwestie is die omtrent eilandsraadlid Jeffrey Levenstone. De leider van de UPB-fractie rijdt al jaren rond zonder een geldig rijbewijs. Deze zaak is al dagen het gesprek van de dag. Na publicatie in een lokale krant, bleef hij autorijden alsof er niets aan de hand is. Levenstone ontving eind vorig jaar ook geld uit de eilandskas voor een vliegticket en verblijf op Saba om daar de Dag van Saba te vieren. Hij is daar nooit komen opdagen.

Deze zaken en nog meer zullen als het integriteitsbeleid is ingevoerd, direct aan de kaak gesteld worden.

Door:  Belkis Osepa