Meer samenwerking binnen het Koninkrijk én de contacten met de regio en Europa aanhalen. Daarvoor pleitten Andy Lee en Arthur Kibbelaar vrijdag 18 januari bij een bijeenkomst van Vereniging Antilliaans Netwerk.

Lee, directeur Buitenlandse Betrekkingen van Aruba, wil –waar mogelijk – meer samenwerking met de Koninkrijkspartners als het over het buitenlandbeleid gaat. Hij laat weten dat Aruba openstaat voor intensiever contact met – onder meer – Curaçao. Lee: “We kunnen van elkaar leren en het werk ook een beetje onderling verdelen op de terreinen waar we geen concurrenten van elkaar zijn. Je moet elkaar daarin kunnen vertrouwen.”

Ook Curaçao ziet kansen voor meer samenwerking, aldus Arthur Kibbelaar, directeur buitenlandse betrekkingen van Curaçao. Hij maakt daarbij wel een kanttekening: “Curaçao staat aan het begin van nieuwe ontwikkelingen en zoekt naar zijn positie in de wereld. Alle relaties moeten herzien worden.” Toch ziet Kibbelaar in dat er ‘veel mogelijkheden zijn, die nu nog niet benut worden’. Bijvoorbeeld om de handel met Latijns-Amerika te bevorderen.

Kritiek over de positie van Nederland tegenover de eilanden -waardoor de eilanden benadeeld zouden worden ten gunste van Nederland – wijzen de beide heren af. Lee: “Over meningsverschillen moet je praten, maar je houdt rekening met elkaars belangen. Nederland is gebonden aan Europese wetgeving, wij feitelijk niet. Maar soms volg je dan toch Nederland, omdat je anders voor aap staat. Je moet met één gezicht naar buiten treden als Koninkrijk.”

door: Jamila Baaziz