Zes maanden en zeven dagen na de laatste verkiezingen op 11 januari mag de bevolking van Sint Maarten op 18 juli weer naar de stembus. Dat heeft gouverneur Ajamu Baly dinsdagavond bekend gemaakt; na twee politiek hectische dagen in Philipsburg.

De hectiek begon toen parlementslid Kevin Maingrette (van de partij NOW) op maandag 20 mei zijn steun introk voor de URSM/PFP/DP/NOW-coalitieregering. Hij verklaarde zichzelf vervolgens onafhankelijk als parlementslid.

De stap van Maingrette betekende het einde van de regering van Luc Mercelina die op 3 mei was aangetreden. Nog op dezelfde dag presenteerde de partijen National Alliance en UP Party, met de steun van Maigrette, een nieuw coalitie-akkoord.

De vloer aanvegen
Reden van Mercelina om in een toespraak aan de bevolking op maandagavond en tijdens een persconferentie op dinsdagochtend de vloer aan te vegen met de Kevin Maingrette. De minister-president zegt dat de opgestapte parlementariër zich heeft laten leiden door ‘een persoonlijke agenda’ en niet door ‘het collectieve welzijn van onze mensen’.

Mercelina: “De terugtrekking van de heer Maingrette is in directe tegenspraak met zijn eerdere publieke toezeggingen, waarin hij beloofde standvastig te blijven in onze coalitie.”

Teleurstellend
Volgens Mercelina hebben ‘dergelijke acties niet alleen invloed op de harmonie en effectiviteit van onze regering, maar vormen ook een bedreiging voor de vooruitgang en hervormingen die we willen doorvoeren ter verbetering van Sint Maarten’.

“Het is teleurstellend om getuige te zijn van een verschuiving die eerder gedreven lijkt te worden door persoonlijke agenda’s dan door het collectieve welzijn van onze mensen.”


Foto: Kevin Maingrette

Maingrette reageerde direct. Hij stelde in een verklaring dat aan zijn beweegredenen niet getwijfeld mag worden. Dat hij geen geld, giften of beloftes heeft ontvangen voor zijn stap. Maar dat hij is gedreven door zijn liefde voor het land en zijn wens een bijdrage te leveren aan het welzijn van Sint-Maarten.

Brutaliteit
Over de beschuldiging van Mercelina zegt hij: “De brutaliteit van de huidige regering om te proberen mij als zondebok aan te wijzen, is zowel teleurstellend als onthullend. Het is duidelijk dat de regering, die herhaaldelijk heeft gefaald om te regeren met transparantie, eerlijkheid en onbaatzuchtigheid, nu probeert haar tekortkomingen op mij af te schuiven.”

Volgens hem trad hij toe tot de coalitie ‘in de oprechte overtuiging dat we werkten aan het welzijn van Sint Maarten, om er vervolgens achter te komen dat velen binnen de coalitie meer gericht waren op wraak en het bevoordelen van hun vrienden in plaats van het dienen van het publieke belang’.

Wat de beweegredenen ook zijn van de NOW-politicus, die zichzelf onafhankelijk heeft verklaard; Sint-Maarten zit door zijn stap in een crisis.

Nieuwe verkiezingen
Volgens Mercelina is er geen andere mogelijkheid dan nieuwe verkiezingen om uit die crisis te komen. Hij riep de bevolking op om daarin duidelijk af te rekenen met politici die hun eigen belang belangrijker vinden dan Sint-Maarten.

Gouverneur Ajamu Baly heeft het ontslag in beraad genomen en kennis genomen van het besluit van Mercelina om het parlement te ontbinden. Dat parlement kan blijven zitten, zo bepaalde Baly, tot 19 augustus.

Op 18 juli kunnen er verkiezingen worden gehouden. Tegelijkertijd wil hij een formateur de mogelijkheid laten onderzoeken of er in de komende maanden nog een nieuwe regering kan worden geïnstalleerd van National Alliance en UP Party, met de steun van Maingrette.

Nederlandse zorgen
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) heeft al laten weten zich zorgen te maken over de situatie. Ze betreurt het ook dat door de val van het kabinet-Mercelina noodzakelijke hervormingen weer stil blijven liggen.

Zoals bekend ging de bevolking van Sint Maarten op 11 januari van dit jaar naar de stembus. Daaruit kwam naar voren dat URSM, PFP, DP en NOW elk twee zetels kregen. Twee dagen latere presenteerden ze al een coalitie-akkoord.

Rijke zakenlieden
National Alliance en UP Party (bij elkaar zeven zetels), die graag hun regering na vier jaar door wilden zetten, hadden het nakijken. In Philipsburg en daarbuiten wordt gewezen naar ‘rijke zakenlieden’ die er alsnog voor hebben gezorgd dat de NA en UP-coalitie doorgang kan vinden.

Bewijzen voor die beschuldigingen zijn er niet. En ook Maingrette bezweert alleen te handelen uit liefde voor het vaderland. Wat de bevolking met de situatie opschiet is echter de vraag. De regering-Mercelina is demissionar, een mogelijk nieuwe coalitie zal niet lang kunnen zitten.

Tussen februari en april kende het eiland verdere een erg lange screeningsperiode voor nieuwe ministers; die voor twee ministers zelfs nog niet is afgerond. 2024 lijkt daarmee niet het jaar te worden waarin politieke daadkracht kan worden getoond. Eerder een jaar van afwachten en hopen dat een nieuwe regering wel stevig in het zadel komt te zitten.