Foto: Melissa Stamper

Na ruim twaalf uur debatteren in het Arubaans parlement was er woensdagavond nog geen consensus over het wetsvoorstel voor het openstellen van het huwelijk voor echtparen van hetzelfde geslacht. Met tien stemmen voor en tien stemmen tegen staakten de stemmen. Het parlement moet nu binnen dertig dagen weer bij elkaar komen.

Hierdoor is de kans groot dat de behandeling uitgesteld wordt tot na de beslissing van de Hoge Raad, die eind mei wordt verwacht. Een van de wetinitiatiefnemers, Misha Raymond (Raiz), zegt teleurgesteld te zijn over de stemming.


Video van het Arubaanse parlement op het moment dat er gestemd wordt over het wetsvoorstel om het huwelijk te openenen voor mensen van hetzelfde geslacht.

“Onze vertegenwoordigers hadden een beslissing moeten nemen. De retoriek van wachten op cassatie is een brevet van onvermogen”, zegt ze tegen Caribisch Netwerk. Ook mede-initiatiefnemer Miguel Mansur (Accion21) vindt dit een gemiste kans voor Aruba om duidelijk te maken dat de wet voor iedereen gelijk hoort te zijn.

“Als Statenlid heeft het mijn vertrouwen in onze statuten en democratische rechtstaat laten wankelen”, zo reageert Mansur.

Onenigheid over stemprocedure
“Vanaf het begin werd er gekonkeld met het stemmen”, stelt Marisol Tromp (MAS) die ook een initiatiefnemer is van het wetsvoorstel. Volgens het reglement van orde van de Staten van Aruba hoort elk parlementslid dat aanwezig is, mondeling te stemmen. Parlementsleden mogen niet in de vergaderzaal blijven als ze zich willen onthouden van het uitbrengen van een stem.

Toen werd voorgesteld om dit aan te passen zorgde dat voor onenigheid over de geldigheid van stemmen bij onthouding en of ze meetellen. Die discussies zorgden ervoor dat er tot in de avond werd gedebatteerd. Volgens parlementsvoorzitter Edgar Vrolijk werd ook juridisch advies gevraagd en contact opgenomen met oude griffiers tijdens de vergadering.

Foto: Overleg tijdens vergadering. (Foto’s: Melissa Stamper)

Belangrijke beslissing
Het wetsvoorstel trok veel aandacht met een volle tribune met aanhangers van christelijke groepen en van de lhbt-gemeenschap die met spanning de vergadering tot in de late uren volgden.

“Wij willen wat God heeft ontworpen en benoemd als gezin en huwelijk behouden. Men (het parlement red.) kan niet stemmen op zo’n belangrijke beslissing voor het land zonder rekening te houden met hun christelijke normen en waarden”, stelt pastoor Frank Daal, woordvoerder van de christelijke kerkgroepen Iglesianan
Christian Aruba (ICA).

Foto: Publiek tijdens de vergadering.

De beslissing van het parlement is belangrijker dan die van de Hoge Raad. “We wonen hier en hier zou het eigenlijk besloten moeten worden, het had niet zover hoeven komen dat het in Nederland behandeld wordt, zegt Xiomara Mansur-Werleman.

“Dit heeft niks te maken met religie, het heeft te maken met burgerrechten. Het is ongelooflijk dat we in 2024 hier moeten staan om op te komen voor onze rechten, rechten die elke burger zou moeten hebben”, legt ze uit.

Wachten op beslissing Hoge Raad
In november ging de regering van Aruba in cassatie tegen de beslissing van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba om echtparen van hetzelfde geslacht te laten trouwen.

Volgens de regering van Aruba zou het hof ‘op de stoel van de regering zijn gaan zitten’. Vorige week liet premier Evelyn Wever Croes echter aan lokale pers weten dat ze liever de beslissing van de Hoge Raad afwacht. Ook verschillende parlementariërs van de MEP herhaalden deze woorden tijdens de behandeling woensdag en wilden zich van stemmen onthouden.

Slechts één parlementariër, Shailiny Tromp-Lee (MEP) onthield zich daadwerkelijk van het stemmen waardoor de telling gelijk bleef. Tromp-Lee wilde niet met de pers praten en verwijst naar haar verklaring op haar sociale pagina waarin ze de reden voor onthouding wijdt aan het groot dilemma waarin ze verkeert en zegt ‘een hevige innerlijke strijd te voeren en er nog niet uit is wat haar mening is over dit onderwerp’.

Discriminatie
Als lhbt’er ziet Mansur in de stemming een bevestiging van de structurele discriminatie. “Het versterkt echter mijn vastberadenheid om verandering hierin te brengen”, zegt hij.

Volgens Misha Raymond blijft het belangrijk dat de volksvertegenwoordiging een beslissing neemt en zich niet schuilt achter de Hoge Raad. “Om de beslissing over te laten aan cassatie is je stoel in het parlement opgeven. Als het gaat om gelijkheid is er geen plek voor een afwachtende houding of uitstelgedrag”, zegt ze.

Eind december was het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad om de beslissing dat paren van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao met elkaar kunnen trouwen in stand te laten. In het advies staat ook dat discriminatie naar seksuele oriëntatie in Aruba en Curaçao verboden is. Uitspraak van de Hoge Raad wordt verwacht op vrijdag 31 mei.