Foto: Marit Severijnse

Eerder publiceerde Caribisch Netwerk over ouderen op Bonaire die niet meer alleen thuis kunnen wonen. Het aantal aanvragen voor aanleunwoningen en specialistische zorg blijkt een jaar later verder te zijn toegenomen.

Wanneer mantelzorgen voor een oude of zieke vader of moeder niet meer lukt, proberen familieleden vaak professionele hulp in te schakelen. Maar door een tekort aan plekken voor zogeheten respijtzorg (zorg die iemand anders tijdelijk overneemt van de mantelzorger) kunnen ouderen niet de nodige zorg krijgen.

Er zijn op Bonaire 12 plekken voor respijtzorg, terwijl er elke 3 maanden zo’n 30 aanvragen binnenkomen, zegt de Zorg en Welzijn Groep.

Grotere vraag naar aanleunwoning
Hadden begin van dit jaar zo’n 25 ouderen behoefte aan een aanleunwoning, nu zijn dat er zo’n 33, zegt Genara Timp-Silberie van Zorg en Welzijn Groep.

Ook onder de groep ouderen die wel zelfredzaam is, groeit de vraag naar zorg, omdat ze bijvoorbeeld op oproepbasis hulp nodig hebben.

Steeds grotere hulpvraag vanuit mantelzorgers
Het tekort aan plekken heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. “Ouderen wonen vaak in huis bij een familielid dat voor hen zorgt”, vertelt directeur Timp-Silberie.

“Soms wordt dat te zwaar voor de mantelzorger. We krijgen ook aanvragen binnen als een mantelzorger bijvoorbeeld naar het buitenland moet.”

Ook zijn er gevallen van ouderen die geen ondersteuning hebben van een familielid, terwijl ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. “Het gaat om zo’n 23 ouderen die echt niet thuis kunnen blijven wonen.”

“We krijgen ook herhaaldelijk aanvragen voor dezelfde persoon. We zijn hard bezig om de maatschappelijke ondersteuning te versterken, zodat zij intensieve zorg thuis kunnen ontvangen en we blijven hard werken aan een duurzame oplossing.”

Bij dagopvanglocaties wordt momenteel geprobeerd om die ouderen in ieder geval overdag te helpen. Maar ook bij de dagopvang is er nog steeds een tekort aan plekken, blijkt uit navraag.

“Er zijn ouderen die wel zelfstandig kunnen wonen en dat stimuleren wij ook door hen te helpen met bijvoorbeeld maaltijden, transport, huishoudelijke hulp en dagbesteding.”

‘Overheden bieden nodige aandacht’
De Nationale Ombudsman ziet tijdens zijn laatste bezoek aan Bonaire ook dat verschillende ouderen voorzieningen missen op het eiland of in armoede verkeren. “Het is de realiteit dat veel ouderen met armoede problematiek kampen”, beaamt Timp-Silberie. “Als stichting richten wij ons niet perse op armoede bestrijden, maar soms loopt het wel parallel.”

Ondanks de zorgen, hebben volgens Timp-Silberie de lokale overheid en Nederland aandacht voor het probleem. “Wij zijn intensief aan het samenwerken voor de doelgroep ouderen met de overheden en ketenpartners.” De val van het kabinet in Nederland heeft daar tot nu toe geen invloed op gehad, aldus Timp-Silberie.