Drie jaar na een alarmerend rapport van de Ombudsman, zijn er nog steeds problemen in de ouderenzorg op Bonaire. Vooral ouderen die het niet meer redden om alleen thuis te wonen, kunnen vaak niet op goede zorg rekenen.

Familieleden die niet meer kunnen mantelzorgen, proberen vaak professionele hulp in te schakelen. Maar zorgverleners kunnen door tekorten aan plekken en personeel alsnog niet de nodige zorg bieden, ziet directeur Genara Timp-Silberie van Zorg en Welzijn Groep. Het aantal aanvragen voor de zogeheten respijtzorg is ‘hoog’.

Op Bonaire is er een tekort aan speciale woningen voor ouderen. Wel wordt er een ouderentehuis gebouwd dat volgens planning in 2024 klaar zal zijn. Een oplossing voor de tussentijd is er niet, zegt Timp-Silberie.

Hulpaanvragen stromen binnen
Sinds het rapport van de Ombudsman heeft Den Haag beloofd om flink te investeren in de ouderenzorg op Bonaire. Veel voorzieningen zijn in de afgelopen jaren verbeterd, zegt Timp-Silberie. Maar de groep ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, merken nog dagelijks problemen.

Alleen al in januari zijn er 12 aanvragen binnengekomen, terwijl er maar 24 bedden zijn. “Vorig jaar januari was er maar één aanmelding”, vertelt zorgmanager Chernenka Wanga-Maduro. Bij 5 van de 12 gevallen gaat het om ouderen die niet thuis kunnen blijven wonen. “Ouderen die dus geen andere optie hebben. Dit geeft wel de ernst aan van de problematiek.”


Video: Marit Severijnse

“Wij kunnen wel helpen met maaltijden, schoonmaakdiensten, boodschappen halen, medisch transport, begeleiden bij sport en woonaanpassing”, somt de directeur op. Maar voor zo’n 50 ouderen die niet meer alleen thuis kunnen wonen, is dit dus niet genoeg.

Wie verzorgt ouderen als ze ziek zijn? 
Wat ook opvalt, is dat veel familieleden ook de respijtzorg inschakelen als ouderen ziek zijn. Maar in dat geval kunnen ze vaak niet verder geholpen worden. “We krijgen veel aanvragen, maar daar hebben we extra personeel voor nodig.”

Tekort aan plekken bij dagopvang
Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, staan vaak jaren op een wachtlijst bij bijvoorbeeld Kas di Kuido. Dat is een gecombineerd verpleeghuis, waar bijvoorbeeld ook psychiatrische patiënten verblijven.

Voor veel ouderen is dat geen ideale situatie. “We proberen daarom ouderen bij de dagopvanglocaties de nodige zorg te geven”, zegt Timp-Silberie. “Hier zijn bijvoorbeeld ook ziekenverzorgers. Alleen slapen doen ze dan thuis.”

Maar ook bij de opvanglocaties is er een tekort aan plekken, waardoor ouderen soms noodgedwongen thuis moeten blijven. “Dan proberen we mensen drie keer per week te ontvangen.”

Ouderen met dementie

Naar schatting zijn er op Bonaire 150 ouderen met dementie. Ook voor hen zijn er op dit moment niet genoeg plek bij de dagopvang. “En we weten dat het aantal ouderen met dementie hoger ligt én dat het zal toenemen.”

Naar verwachting zal het tekort pas in 2024 worden geholpen, met de komst van een verzorgingstehuis. “Daar komt ook een dagopvanglocatie, respijtzorg en speciale zorg voor ouderen met dementie.”

‘We gaan de goede kant op’ 
Hebben Nederland en de lokale overheid voldoende aandacht voor de doelgroep? “Het probleem is in beeld”, aldus Timp-Silberie. “Alles staat op de agenda voor het komende jaar. Niet alle doelen zijn behaald, maar we zijn wel op weg naar goede zorg voor de ouderen. De samenwerking tussen ketenpartners is ook versterkt.”

Toch is de zorgexpert er niet minder gerust om, omdat door de vergrijzing het aantal mensen dat zorg nodig heeft, rap toeneemt. “Dan moet de ouderenzorg ook meegroeien”, zegt Timp-Silberie.

De Wekelijkse Update

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer je net als anderen ook op de gratis nieuwsbrief via deze link.