Foto: Selikor

De vraag is niet óf de verwerking van afval op Curaçao duurzamer moet, maar op welke manier. De stortplaats, ook wel ‘Landfill’, is over een jaar of tien vol. Vuilverwerkingsbedrijf Selikor zoekt naar oplossingen.

Sinds begin oktober wordt elke dag de lading van twee tot vier vuilniswagens op een speciale plek op de Landfill gestort. Daar sorteren zo’n twintig onderzoekers het afval per categorie in 23 bakken, zoals verschillende soorten plastic, karton, tuinvuil, glas en elektronica.

Dit is de eerste fase van het project ‘Transforming Waste to Value’ dat tot april 2024 duurt. Selikor kreeg daarvoor 1,4 miljoen gulden en technische hulp via de Europese Unie. De afvalanalyse mondt uit in een nationaal beleidsplan voor afvalmanagement. De nieuwe aanpak is duurzaam en circulair.

Voorheen eindigden zulke beleidsplannen vaak in een la, erkent projectleider John Amarica van Selikor. “Maar anders dan tien, twintig jaar geleden zijn er nu wél fondsen beschikbaar en potentiële investeerders om de plannen uit te voeren.”

Inventarisatie álle afval
Deze eerste stap is essentieel om uiteindelijk te bepalen welke duurzame oplossingen mogelijk en rendabel zijn voor Curaçao. “We willen een zo compleet mogelijk beeld hebben van wat er aan afval rondgaat op het eiland.”

“Daarom inventariseren we óók de afvalstromen die niet bij ons terecht komen. De mest van een kippenboerderij bijvoorbeeld, of alles wat naar recyclebedrijven gaat.” Vloeibaar en illegaal gedumpt vuilnis valt buiten dit onderzoek.

Het lokale onderzoeksbureau EcoVision werkt samen met Nederlandse experts van Royal Haskonig en De Afvalspiegel. Zij analyseren in twee maanden het afval van minimaal negentig vuilniswagens. Na anderhalve week is het nog te vroeg voor conclusies, maar het meeste vuil was organisch. “Ook opvallend veel hygiëne producten, zoals luiers en maandverband. Dat hadden we niet verwacht.”

De data uit de Waste Characterization Study zijn weer de basis van verschillende haalbaarheidsstudies. Dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoeveelheid van een bepaald type afval en de mogelijkheden om die duurzaam te verwerken.

Amarica noemt als voorbeeld glas. “Is er genoeg om het op Curaçao te recyclen? Heeft het zin om het te verschepen.”

De mogelijkheden voor duurzame afvalverwerking zijn enorm. Het gaat ook om grote investeringen. “De haalbaarheidsstudies zijn nodig om de beste en meest rendabele oplossingen te kiezen voor het eiland”, zegt Amarica en geeft een voorbeeld. “Het kan zijn dat lokale bedrijven al een bepaald type plastic recyclen. Samen met wat we op de Landfill krijgen, kan dat genoeg zijn voor een nieuwe investering.”

EU-programma RESEMBID

Het project ‘Transforming Waste to Value: Developing a Sustainable, Circular and Resilient Solid Waste Management Structure for Curaçao’ loopt in ieder geval tot april 2024 en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Dat gebeurt via het programma The Resilience, Sustainable Energy, and Marine Biodiversity (RESEMBID). Het RESEMBID-programma steunt initiatieven voor duurzame ontwikkelingen in de ‘Caribbean Overseas Countries and Territories’ (OCT’s) met fondsen en technische hulp. Curaçao is een van de landen die in aanmerking komen.