Op Curaçao is begin september de grote volkstelling Senso begonnen. De bedoeling is dat iedereen meedoet, maar veel Europese Nederlanders houden de deuren dicht, ziet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Vaak het gevolg van onwetendheid.”

Het CBS op Curaçao houdt om de tien jaar een uitgebreide telling van de bevolking gedetailleerd in kaart te brengen. “Op die manier krijgen we een beter beeld en daardoor kan er beter beleid worden uitgevoerd. Daar profiteren we allemaal van”, aldus CBS-directeur Sean de Boer.

Boete van 5.000 gulden
Tien dagen na de huis-aan-huisbezoeken blijken er problemen te zijn met, onder meer, Europese Nederlanders die geen zin zouden hebben om hun persoonlijke informatie te delen. De Boer liet daarop weten dat moedwillige weigering kan leiden tot een boete van maximaal 5.000 gulden. “We willen geen boetes uitdelen, die weg willen we eigenlijk helemaal niet bewandelen. Maar we vragen wel aan iedereen om mee te doen.”

Volgens De Boer is weigering vaak een gevolg van onwetendheid. “Mensen lezen iets op sociale media of horen iets van iemand. Maar ze weten eigenlijk niet precies wat de Senso inhoudt en weten ook niet dat we geen gegevens delen met justitie of de belastingdienst. Bij de deelname is anonimiteit gegarandeerd.”

Ook zorgen onder Curaçaoënaars
Niet iedereen lijkt daarvan overtuigd. Media op Curaçao melden dat in villawijken als Jan Sofat en Brakkeput, waar relatief veel Europese Nederlanders wonen, veel deuren dicht blijven. Volgens CBS heeft dat voor een deel ermee te maken dat er veel vakantiewoningen betreft.

Toch is het aantal weigeraars hoger dan voorheen. Ook onder Curaçaoënaars zijn er opvallend veel mensen die zeggen ‘klaar te zijn’ met Senso. Op sociale media zijn er veel discussies te volgen van mensen die gehoord of gezien zeggen te hebben dat hun informatie in het verleden niet vertrouwelijk werd verwerkt.

Op internet verschijnen ‘gelekte’ documenten die aan moeten tonen dat het Senso-systeem niet waterdicht is. De Boer ontkent de beschuldigingen. “De gelekte documenten komen helemaal niet van ons af. We verwerken cijfers, geen privé-informatie”, zegt hij enigszins vermoeid.

Tweede Wereldoorlog
Hij vindt het jammer dat er veel onwaarheden over Senso de ronde doen. Ook heeft De Boer gehoord dat nog steeds meespeelt dat er slechte ervaringen zijn geweest in Nederland met volkstellingen in de Tweede Wereldoorlog, waarbij Duitsers de tellingen gebruikten om er achter te komen waar Joden woonden.

De Boer noemt de vergelijkingen moeilijk te geloven en roept iedereen op zich goed te informeren. “Daarom is de Senso-informatie ook in meerdere talen op de CBS-website en kan iedereen ons bellen of appen om informatie te krijgen. Ook in het Nederlands.” Ook worden is er een mediacampagne op het eiland.

Tweede volkstelling voor Land Curaçao
In het kader van Senso lopen tussen 2 september en 20 oktober zo’n 700 enquêteurs op Curaçao met een iPad op straat langs de huizen. Voor het eerst wordt de informatie niet langer schriftelijk verwerkt, maar gaat het rechtstreeks de cloud in. Volgens De Boer een ander bewijs dat het delen van gegevens ‘helemaal veilig’ is.

De volkstelling van 2023 zal de tweede volkstelling zijn die het CBS voor het autonome land Curaçao organiseert, de eerste werd gehouden in 2011. Vóór 10 oktober 2010 – toen de Nederlandse Antillen nog bestonden – heeft het CBS ook 5 volkstellingen gehouden (in de jaren 1960, 971, 1981, 1992 en 2001), op alle vijf eilanden tegelijk.

Wie wel en wie niet

Wie worden er geteld in de volkstelling van 2023?

  • Iedereen die langer dan 1 jaar op Curaçao woont.
  • Wie permanent op een adres woont.
  • Ook ongedocumenteerde mensen.

Wie worden er niet meegeteld?

  • Toeristen.
  • Degenen die minder dan 1 jaar op Curaçao wonen en niet van plan zijn om 1 jaar of langer te blijven.
  • Curaçaoënaars die in het buitenland wonen.
  • Nederlandse militairen die korter dan 1 jaar op Curaçao verblijven. Personeel van de Koninklijke Marine dat langer dan 1 jaar op Curaçao verblijft, wordt geregistreerd.
  • Stagiaires die korter dan 1 jaar op Curaçao verblijven.
  • Kinderen geboren na de startdatum van de volkstelling van 2023 (9 maart 12.00 uur).