Foto: Kim Hendriksen

Op verschillende plekken op Curaçao moet de natuur plaatsmaken voor nieuwbouw en dat leidt opnieuw tot kritiek. Het is tijd om dat het parlement het ruim 100 jaar oude bestemmingsplan gaat aanpakken, vindt Melvin Cijntje van de Dienst Openbare Werken. 

Opnieuw is er op Curaçao een discussie losgebarsten nadat bekend is geworden dat projectontwikkelaar op een landgoed wil gaan bouwen. Volgens de kritiek in op sociale media wordt opnieuw natuur opgeofferd voor dure villa’s.

In het Eilandelijke Ontwikkelingsplan (EOP) is wettelijk bepaald waar er op het eiland gebouwd mag worden en met welk doel. Volgens minister Cooper (VVRP) moet de overheid een bouwplan gewoon goedkeuren als het voldoet aan de wet. Anders volgen er schadeclaims, waarschuwt hij.

Kritiek op de politiek
Is de veelgehoorde kritiek op de politiek terecht? Cijntje denkt van wel. Het systeem is meer dan honderd jaar geleden bedacht (tussen 1916 en 1926) en is sindsdien nauwelijks aangepast.


Video: Kim Hendriksen

Er wordt in het ‘ouderwetse’ bestemmingsplan te weinig rekening gehouden met de natuur, zegt hij. Sterker nog, het EOP had sinds 1997 al drie keer een update moeten krijgen.

De overheid moet volgens Cijntje de beoordeling voortaan niet alleen aan haar juristen overlaten, maar dat het ook laten beoordelen door bijvoorbeeld architecten die veel kennis hebben over natuur en landschap.

“Er bestaan modernere manieren waarin een betere balans is tussen bestemming van een gebied en de kwaliteit van de urbanisatie – hoe we de bebouwing gaan doen – in hetzelfde gebied”, zegt Cijntje. “Door compacter te bouwen blijft de natuur behouden.”

Hoe nu verder?
Het is aan de Staten om een nieuw wetsvoorstel of aanpassingen op het EOP in te dienen. Ook kan minister Charles Cooper (VVRP) vanuit het kabinet zelf met een voorstel komen.

Een nieuw en modern bestemmingsplan is al eerder besproken in het parlement. De politieke partijen PS en PAIS hebben in 2015 de kwestie aangekaart. Ook Cijntje deed dat als oud Statenlid namens de PS.

In november 2016 werd een motie aangenomen om te zorgen dat er geld vrijkomt (‘1 miljoen gulden en indien nodig meer’) om een nieuw EOP te maken.

Volgens de motie kon met dat geld een groep van experts mee aan de slag. Daarnaast zou er van elke politieke partij één parlementslid in een speciale commissie gaan zitten om de ontwikkelingen te ‘monitoren’. Tot een nieuw bestemmingsplan heeft de motie dus niet geleid.