Foto: Melissa Stamper

De habitat van de Arubaanse uil bij Alto Vista wordt een rechtspersoon. Zeegrasvelden bij Baby Beach kunnen een rechtszaak winnen van het nieuwe hotel in San Nicolas nadat ze zijn beschadigd tijdens de bouw.

Het zijn voorbeelden van hoe de Arubaanse regering de natuur rechten wil geven om deze beter te kunnen beschermen. Het plan is dat dit over anderhalf jaar al een feit is.

NGO’s op het eiland reageren positief. Ze zien het als een hoopvol vooruitzicht na jarenlange strijd voor behoud van de natuur op Aruba die ernstig onder druk staat.

“Het wordt tijd om de natuur te erkennen als een onafhankelijke entiteit met eigen rechten en deze te beschermen voor de toekomstige generaties”, zegt Greg Peterson van Aruba Birdlife Conservation (ABC).

Hij vindt dat het een grote stap voorwaarts is voor de natuurbescherming op Aruba. “Dit maakt het mogelijk om bedrijven en individuen die schade toebrengen aan de natuurlijke omgeving van het eiland verantwoordelijk te houden voor hun acties. Ook kunnen er effectievere maatregelen komen om schade te herstellen.”

Tijdens het forum op de Dag van de Aarde gaf onder andere milieuactivist Natalia Greene een presentatie. Zij werkte mee aan de grondwet in Ecuador om als eerste land ter wereld natuurrechten in de grondwet te verankeren. (foto: Melissa Stamper)

Natuurrecht als grondrecht
Natuur-minister Ursell Arends legt uit dat de rechten voor de natuur verankerd worden in de Arubaanse grondwet. “Dat betekent dat elke keer dat een wet in strijd is met de grondwet, de rechter partij zal moeten kiezen voor de natuur.” De minister benadrukt verder dat de nieuwe wet niet alleen door de regering maar door iedereen gedragen moet worden.

Verslaggever Melissa Stamper in gesprek met minister Ursell Arends

Download audio

Aruba zou hiermee het tweede land ter wereld zijn dat natuurrechten in de grondwet vastlegt. Volgens de Nederlandse milieujurist Jessica den Outer zou Aruba hierin leidend kunnen zijn binnen het Nederlandse Koninkrijk.

“Als we natuur werkelijk willen beschermen, moet zij haar eigen rechten krijgen”, aldus Den Outer.

‘Oprechte ecologische balans’
Bij rechten van de natuur draait het om de bescherming van ecosystemen. Het betekent dus niet dat je een boom in je eigen tuin niet meer mag kappen, zeggen de initiatiefnemers. Het geeft de natuur een stem, benadrukt de Amerikaanse marinebioloog Callie Veelenturf die Aruba hierbij helpt.

Natasha Silva van de organisatie FPNA die de natuurparken op Aruba beheert, hoopt dat het geven van rechten aan de natuur een verschil gaat maken. Op dit moment blijft het moeilijk om natuur te beschermen, bestaande wetten zijn niet genoeg.

“Het geeft de natuur een stem die gelijk is aan een andere identiteit of rechtspersoon. Dan spreek je pas van een oprechte ecologische balans”, vindt Silva.

‘Concept goed, inhoud nog onduidelijk’
Christie Mettes van de NGO Metabolic Foundation, vindt het concept interessant en denkt dat het heel belangrijk kan zijn voor Aruba. De stichting doet veel aan plastic recycling en het verzamelen van gegevens over de vervuiling van de kust en zee.

Ze zegt wel eerst de inhoud van de wet af te wachten. Maar reageert positief dat de regering de plannen nu al deelt.

“Dat er slechts één parlementariër aanwezig was bij de presentatie vind ik merkwaardig. Ik denk dat er een lange weg te gaan is. Als wij als NGO’s eenmaal de inhoud weten, kunnen we dat ook voortrekken om meer draagvlak te creëren.”

De Arubaanse parlementariërs hebben een uitleg over de natuurrechten gehad in een aparte bijeenkomst in de Staten. Ze waren echter ook uitgenodigd voor het forum waar veel meer experts waren en waar ze reacties van de NGO’s konden horen.

‘Eerste stap voor bestaansrecht’
Ook Edith van der Wal van Turtuga Aruba Foundation, de stichting die zich inzet voor zeeschildpadden, vindt de nieuwe wet een eerste stap om de natuur een eigen bestaansrecht te geven.

“Zo kan de natuur niet langer gezien worden als eigendom van de mens, die erover kan beslissen hoe ze de natuur wil gebruiken of misbruiken.”

De Wekelijkse Update

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer je net als anderen ook op de gratis nieuwsbrief via deze link.