Foto: Sam Jones

Het Tropenmuseum is blij met het bezoek van koningin Máxima aan de tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis’. Het is haar tweede werkbezoek in korte tijd aan een dergelijke tentoonstelling. Is het koningshuis hiermee de weg aan het plaveien voor het Nederlandse excuus voor het slavernijverleden?

Koningin Máxima bezoekt koloniale tentoonstelling, een lastige kwestie?(video: Sam Jones)

Wayne Modest -directeur van het Nationaal Museum voor Wereldculturen die de koningin ook rondleidde- heeft er niet direct antwoord op. “Voor ons is het belangrijk dat er een excuus wordt aangeboden.” Modest noemt het een stap om te dealen met het koloniale verleden.

Ook Wendeline Flores -conservator Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis die ook betrokken is bij de rondleiding van de koningin – noemt het bezoek geen charme-offensief. “Ik zou niet weten wat de intentie van de koningin is op dat gebied.”

Opvallend vond ze de interesse en vragen die de koningin in alle zalen stelde. “Wat heel mooi is, is dat dit onderwerp besproken wordt. We merken dat het koloniale verleden van Nederland opgepakt wordt.”

Ook Modest is blij met haar bezoek: “Ik hoop dat de mond-op-mond reclame nu heel hard gaat na het bezoek van koningin Máxima aan onze tentoonstelling.” Hij zegt ook: “Het is niet alleen kwetsbaar voor het koningshuis. Het is een kwetsbaar onderwerp voor ons allen die hier in Nederland wonen.”

‘Niet alleen kwetsbaar voor het koningshuis’

Het koningshuis heeft zich immers verrijkt aan de slavernij. Maar ook Flores trekt het liever breed. Misschien toch een lastige kwestie, die koninklijke betrokkenheid bij de slavernij?

“Nee het was helemaal niet lastig en ik denk omdat onze insteek is dat het over iedereen gaat. Dus ja, het gaat ook over de koningin. Maar het gaat over iedere bezoeker die hier binnenkomt, die is onderdeel van onze koloniale erfenis.”

Het Tropenmuseum is zich bewust van zijn plek in het slavernij-dossier. “Wij waren een deel van het koloniaal systeem dus we voelen ons verplicht om iets te doen met het thema excuus. We gaan het komende jaar kijken wat 150 jaar afschaffing van de slavernij voor ons betekent.”

Hoe zit het met een excuus aan het Caribisch gebied?
Vooral excuus in Suriname staat op het netvlies. Over een sorry aan de Caribische landen en eilanden wordt amper gerept. Modest voelt zich als directeur van het museum niet geroepen om daar een mening over te hebben.

“Ik vind belangrijk om te kijken naar daarná. Wat is de verantwoordelijkheid die je op je neemt als je eenmaal excuses

aanbiedt.”