Foto: Suzanne Koelega

PHILIPSBURG – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen heeft haar bezoek aan alle zes de eilanden afgerond. Op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba, die ze bezocht tussen 17 en 23 februari, kijkt men ‘voorzichtig optimistisch’ terug op het bezoek.

Saba: Goed bezoek
Bruce Zagers, gedeputeerde op Saba, had voorafgaand aan het bezoek al een lijstje met onderwerpen in zijn hoofd, waarvan verhoging van de vrije uitkering (lees: ‘meer geld’) en bestrijding van armoede bovenaan stonden.

De staatssecretaris in de nieuwe haven. Foto: Suzanne Koelega

Na afloop stelt hij dat het bezoek ‘goed’ is verlopen. Er is gesproken over armoede en de krappe financiële situatie, maar ook over verlaging van de kosten van levensonderhoud, verbeteren van bankdiensten en minder ‘bureaucratische’ IND-procedures. ‘‘Ik denk dat de staatssecretaris een goed beeld heeft kunnen krijgen van de specifieke uitdagingen waar we hier op Saba voor staan.’’

Voorzichtig optimistisch
Daarnaast waardeert het eiland haar bezoek. Maar wat het direct oplevert? ‘‘Met de budgetten die in het regeerakkoord zijn gecreëerd, ben ik voorzichtig optimistisch dat we met name op het gebied van armoedebestrijding en de gratis toelage enige vooruitgang moeten boeken.’’

Statia: Te weinig aandacht voor democratie
Op Sint-Eustatius sprak Van Huffelen, net als op Saba, de wens uit om te werken aan de verlaging van de hoge kosten van levensonderhoud.

Volgens de Eilandsraad op Statia was er echter te weinig aandacht voor de huidige problemen met de democratie op het eiland. Na het vertrek van de staatssecretaris organiseerde de raad een gezamenlijke persconferentie. Daarin stelden de leden dat er te weinig ruimte was geweest om met Van Huffelen hierover te spreken.

In 2017 nam Nederland het bestuur over en benoemde het regeringscommissarissen. Inmiddels is de raad weer aan het werk, maar met veel minder invloed. Eilandsraadslid Koos Sneek benadrukte tijdens de persconferentie dat Sint-Eustatius momenteel niet wordt geregeerd door de mensen waarop de bevolking heeft gestemd.

De Eilandsraad heeft beperkte macht en volgens Sneek zei Van Huffelen tijdens haar bezoek niets concreets over de weg die Nederland voorstaat om de oude situatie in ere te herstellen. Hij pleit voor het opstellen van een gezamenlijk plan door de raad, inclusief tijdschema, om de democratie terug te brengen op de Golden Rock.

Dat wil de raad tijdens een aanstaand bezoek aan Nederland aan de staatssecretaris voorleggen en bespreken. “We moeten voorkomen dat de raad ook na de verkiezingen van maart 2023 niet meer is dan een “lame duck”.’

Sint-Maarten: Geen wanklank
Op Sint-Maarten was er weinig wanklank te horen over het bezoek. Minister-president Silveria Jacobs had voor aanvang al laten weten uit te kijken naar een nieuw gezicht; zij en staatssecretaris Raymond Knops hadden de afgelopen jaren regelmatig ruzie. Van Huffelen en Jacobs leken beter met elkaar op te kunnen schieten.

Van Huffelen bezoekt de Pointe Blanche-gevangenis

De D66-politica lijkt bereid te zijn om na te denken over het grote probleem dat het eiland heeft met de korting van 12.6 procent op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Dit is een voorwaarde voor de coronaleningen van Nederland.

Point Blanche-gevangenis
Volgens minister van Justitie Anna Richardson was het bezoek dat van Huffelen bracht aan de Point Blanche-gevangenis een hoogtepunt. De staatssecretaris nam de tijd om de situatie te bekijken, sprak met directie, bewakers en gevangenen en had een open houding, aldus Richardson. Ze sprak de hoop uit dat met Van Huffelen aan het roer er sprake is van meer begrip binnen het Koninkrijk.