Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Versterking van de democratie staat centraal in de rede van de gouverneur Alfonso Boekhoudt tijdens de opening van het nieuwe parlementaire jaar (vergelijkbaar met Prinsjesdag) en waarin traditioneel de beleidsplannen van de regering worden ontvouwd.

‘Ver van de werkelijkheid’, reageert Mike Eman, leider van grootste oppositiepartij AVP hierop: “De macht van het parlement, het hoogste democratische orgaan, is nu beknot.”

Mike Eman van AVP -foto: Sharina Henriquez

“We weten dat de regering en daardoor ook dit parlement heel beperkte bewegingsvrijheid heeft op dit moment. We hebben een landspakket en Coho en dat creëert een keurslijf waarbinnen de Arubaanse gemeenschap en ook de Arubaanse organen kunnen functioneren.”

Eman vindt ook dat armoede genoemd had moeten worden. “Dat is ook een totale miskenning van een hele moeilijke situatie waarin duizenden op dit moment op Aruba in verkeren.”

Sharina Henriquez in gesprek met Mike Eman

De oppositieleider had ook graag dat in de toespraak waarin dus democratie centraal stond, de laatste parlementsverkiezingen van 25 juni aan bod kwam.

“Er is geen enkele periode in de geschiedenis geweest waarin het proces van verkiezingen met zoveel vraagtekens is verlopen. Er was veel wantrouwen, tot op het eind bij verzoeken tot hertelling, was er een enorm groot wantrouwen. En die is gebleven want die hertelling is nooit gebeurd.”

Mike Eman over de laatst gehouden verkiezingen

In de toespraak noemt de gouverneur ook de plannen van de nieuwe coalitieregering MEP/Raiz voor meer transparantie in de overheid, aanpak van corruptie en implementatie van een integriteitssysteem voor een beter bestuur.

Marisol Lopez-Tromp van MAS -foto: Sharina Henriquez

Maar Marisol Lopez-Tromp, leider van oppositiepartij MAS zegt er ‘niet gerust op te zijn hoe het screenen van de kandidaat-ministers is gegaan en gaat’. Het parlement buigt zich deze week nog over de kandidaatstelling en geloofsbrieven en pas als het deze goedkeurt, kan de nieuwe regering geïnstalleerd worden.

“Ik heb de nadruk gelegd, ook bij de minister-president, in hoeverre houd je rekening met preventie van belangenverstrengeling, ook de schijn.” Volgens de parlementariër krijgt Aruba namelijk nu ‘een uitbreiding van de familieregering’. En moet, zegt Lopez-Tromp, ook verder binnen de overheid, dus niet alleen bij de ministers, gekeken worden naar mogelijke belangenverstrengeling.

Marisol Lopez-Tromp over belangenverstrengeling

Miquel Mansur van Accion21- foto: Sharina Henriquez

Miquel Mansur, leider van oppositiepartij Accion21, zegt dat het parlement nog niet de CV’s en de verslagen van het screeningsproces van de kandidaat-ministers heeft gekregen. “Dat zal ook één van de eerste vragen zijn als we erover gaan vergaderen. En als we deze niet krijgen, dan zal ik het verzoeken aan de premier en minister van integriteit.”

Maar of deze informatie nog op tijd komt, voordat het parlement over de kandidaatstelling van de ministers gaat stemmen, dat denkt Mansur niet.

Miguel Mansur over screening van ministers

De beleidsplannen van de nieuwe regering zijn grotendeels een voortzetting van kabinet Wever-Croes I. De nadruk ligt op economisch herstel en meer banen die nodig zijn vanwege de hoge werkloosheid door de pandemie. Het masterplan ‘Repositioning our sails’ dat het vorige kabinet maakte en volgens de premier ook grotendeels in lijn is met het landspakket dat met Nederland is afgesproken, is hierbij leidend. Er zijn zes veelbelovende sectoren aangewezen waarvan de nieuwe regering vooral werk gaat maken van de sectoren landbouw, circulaire economie en creatieve industrie.

Begroting nog niet klaar

De begroting die deze plannen mogelijk moet maken, is overigens nog niet klaar. Volgens de Arubaanse grondwet had deze uiterlijk 1 september bij het parlement moeten liggen. Maar de regering maakt bekend dat dit op zijn vroegst in januari volgend jaar zal gebeuren.