WILLEMSTAD – Het Curacao Medical Center (CMC) heeft momenteel te maken met twee grote problemen. Op de eerste plaats de toestroom van nieuwe coronapatiënten. CMC-directeur Gilbert Martina riep zondag de overheid op om zo snel maatregelen te nemen, om zo een nieuwe corona uitbraak op het eiland te voorkomen.

Daarnaast liet hij Caribisch Netwerk weten dat er een structurele oplossing moet komen voor de verliezen die het ziekenhuis maandelijks lijdt. Als er geen oplossing komt, zal het noodzakelijke onderhoud dat het gebouw en de installaties vereisen binnen enkele jaren gevaar lopen.

Nieuwe golf
Vanaf december 2019 is Martina de interim directeur van het CMC. Ondertussen is hij directeur geworden van het CMC. Martina beschouwt de financiële situatie van de instelling als de grootste uitdaging van zijn huidige functie. Op de korte termijn moet hij echter het hoofd bieden aan een mogelijk nieuwe golf van coronapatiënten.
In maart 2021 was er sprake van een eerste grote golf. De snelle toestroom van coronapatiënten leidde er toe dat halverwege de maand april bijna de helft van de driehonderd ziekenhuisbedden in het CMC moest worden gebruikt voor coronapatiënten.

Oproep voor maatregelen
Dat leidde tot een verontrustende situatie waarbij tientallen artsen en verpleegkundigden moesten worden ingevlogen om te helpen; een groot deel van de reguliere zorg moest worden stop gezet. Martina wil dat niet weer meemaken en riep zondag de autoriteiten op om maatregelen te nemen. In een interview met Radio Hoyer zei Martina: ‘Als het zo doorgaat dan komt er een moment dat we geen patiënten meer kunnen aannemen. Dan bereiken we code zwart.’
Hij sprak de vrees uit dat als er niets gebeurd, patiënten in een tent voor de deur moeten worden opgenomen en daar eventueel ook kunnen overlijden. Ondanks de emotionele oproep waren er een dag later nog geen nieuwe maatregelen afgekondigd door de regering op Curaçao. Voor dinsdag staat er echter een persconferentie gepland.

‘Als het zo doorgaat dan komt er een moment dat we geen patiënten meer kunnen aannemen. Dan bereiken we code zwart’ – Gilbert Martina, directeur CMC

Ontoereikende begroting
Een andere uitdaging betreft de financiën. Sinds de opening van het ziekenhuis in november 2019 kreeg Martina een zorgbegroting die bepaald werd door de minister van Volksgezondheid. Deze is niet toereikend om alle diensten en kosten te dekken van de zorg die het CMC aan patiënten geeft die verzekerd zijn bij de SVB.
Dit gebrek aan inkomsten om de kosten te dekken is één van de belangrijkste uitdagingen voor Martina. “We doen alles wat nodig is om te kijken waar we zelf de kosten kunnen drukken, maar we spannen ook rechtszaken aan om deze positie van het CMC te verdedigen”, zegt Martina.

De ernst van de financiële situatie
Om een indruk te krijgen van de ernst van de situatie: het CMC ontvangt elke maand tussen de 3.8 en 4 miljoen Naf. Het ziekenhuis heeft elke maand echter nog meer onkosten. Deze nemen door de coronacrisis trouwens nog verder toe.
Kern van de zaak, volgens Martina: terwijl het CMC patiënten verzorgt, draait het niet met winst. Het CMC kan volgens de directeur nauwelijks rondkomen met de financiële middelen die het ter beschikking heeft.

Terwijl het CMC patiënten verzorgt, draait het nog steeds niet met winst. Elke maand zijn de onkosten hoger dan de inkomsten

Bemiddeling Hof
In juni heeft het CMC, met bemiddeling van het Hof, gedeeltelijk het geld gekregen dat het aan de overheid had gevraagd om de begroting te dekken. Het CMC vroeg 28 miljoen, de overheid heeft 16,9 miljoen goedgekeurd. De overheid betaalt daarbij in verschillende tranches. Het eerste deel kwam afgelopen juni. In december moet de betaling aan het CMC voltooid zijn. Het bedrag is echter niet toereikend, aldus Martina.
Maar eerst vraagt een andere immens probleem alle aandacht: de coronacrisis.