Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK –  “We moeten voor het hele eiland bekijken waar de financiële middelen het beste inzetbaar zijn, zodat de Bonairianen er het meest aan hebben. Maar dit moet nog worden uitgewerkt.“ Dat zei minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, tijdens haar eerste werkbezoek aan Bonaire op 12, 13 en 14 juli

Video: Van Nieuwenhuizen over de vraag of Nederland het wegenprobleem gaat oppakken op Bonaire op korte termijn

Tijdens het werkbezoek gaf Van Nieuwenhuizen onder meer het startsein voor de aanleg van een zogenoemd ‘Galileo Sensor Station’, een grondstation voor een satelliet navigatiesysteem. Ook bracht ze een bezoek aan WEB, de haven en Selibon. Toch gingen bij de afsluitende persconferentie veruit de meest vragen van de pers over de slechte staat van de wegen.

Verder onderzoek en gesprekken nodig
Onlangs hebben gezaghebber en gedeputeerden aan Nederland gevraagd of een aantal wegen op Bonaire aangemerkt kunnen worden als ‘rijkswegen’, waarmee ze onder de verantwoordelijkheid van Nederland vallen. Iets waar volgens de minister eerst verder onderzoek naar gedaan moet worden. “Er zijn strakke regels voor de categorisering van wegen. Bijvoorbeeld wanneer je een snelweg in Nederland een snelweg mag noemen. In hoeverre je dat één op éen kunt vertalen naar de situatie in Bonaire, kan ik nu niet overzien.”

Verantwoordelijkheid Nederland
De vraag vanuit de lokale overheid aan Nederland kwam na een oproep van consumentenbond Unkobon, die stelde dat Bonaire onmogelijk zelf het hele wegennet kan renoveren. “Tot dusver wilden Bonairiaanse politici daar niet aan”, reageert Harry Somers, adviseur bij Unkobon. “Dus dat is al winst.”

In plaats van een jaarlijks bedrag voor de wegen, ziet Unkobon liever dat Nederland de renovatie op zich neemt, zodat Bonaire zich kan richten op het onderhoud. Op de vraag of de minister hier positief tegenover staat, antwoordde Van Nieuwenhuizen: “Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. Dat hebben we al langer geleden met elkaar afgesproken.” Al zijn hier volgens de minister wel gesprekken over. “We moeten kijken hoe we dat per weg uitwerken, maar de uitkomst weten we echt nog niet.”

De minister voelt er niet veel voor om het hele renovatieproces over te nemen. “We hebben juist meerdere keren afgesproken om zoveel mogelijk samen te doen. Jullie weten wat er moet gebeuren en wij helpen voor zover dat kan.”

Geen valse beloftes
Van Nieuwenhuizen kan niet zeggen op welke termijn er iets gaat gebeuren. “Ik kan geen valse beloftes doen. Ik kan niet zeggen volgend jaar is die en die weg af. Mensen van de uitvoering en coördinatie moeten die keuzes maken. Wat wij doen, is expertise en financiële middelen ter beschikking stellen.”

Maar volgens de minister kunnen de Bonairianen wel zien dat Nederland zijn bijdrage levert op het gebied van infrastructuur en water. “Ik heb de nieuwe fabriek van WEB gezien, anderhalf jaar geleden was daar nog helemaal niks. Met de wegen gaat dat ook echt gebeuren, maar dat heeft helaas nog wat tijd nodig.”

Grote verschillen
Wat betreft de infrastructuur in zijn algemeenheid, spreekt de minister van grote verschillen. “Op de luchthaven is heel veel werk verricht, maar je ziet ook plekken waar het echt nog niet op orde is. Daar werken we graag aan mee’’

Als laatste richt ze zich tot de lokale bevolking: “Ondanks dat ik niet alle problemen in één keer kan oplossen, mogen jullie trots zijn op dit mooie eiland.’’