Foto: Horacio Oduber Hospital/Sharina Henriquez

ORANJESTAD – In februari van dit jaar gaven Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland namens de BES groen licht om een coöperatie tussen hun ziekenhuizen op te richten. Dit om bewoners goede zorg te kunnen blijven garanderen en de stijgende zorgkosten in de hand te houden. Inmiddels blijkt Aruba erg terughoudend over die samenwerking in vergelijking met de andere landen.

Kwartiermaker Freek Korver bevestigt de geluiden dat het Arubaanse Horacio Oduber Hospital (HOH) nu nog niet meedoet omdat ze eerst ook toestemming en akkoord willen van de Arubaanse gezondheidsminister. Dit terwijl andere ziekenhuizen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en daarbij in februari dus de ministers al akkoord gaven voor de samenwerking tussen de ziekenhuizen.

Het HOH valt overigens niet direct onder de overheid, maar is een stichting. Toch vindt ziekenhuisdirecteur Jacco Vroegop dat bij dit soort beslissingen ook de overheid wat te zeggen heeft. Hij ontkent geluiden dat Aruba de samenwerking tussen de ziekenhuizen van de eilanden heeft vertraagd. Maar informeert wel dat het HOH eerst meer zekerheid wil dat ze voldoende regie over haar eigen ziekenhuis behoudt.

Minder invloed op samenwerking
Korver zegt dat de deur blijft openstaan voor Aruba, maar dat de andere ziekenhuizen al verder willen. De statuten van de coöperatie zijn al bijna klaar en deze maand is het plan de coöperatie officieel op te richten. Dat is overigens veel later dan in februari was aangekondigd. Toen gingen ze er nog van uit dat in het eerste kwartaal het officiële startsein voor de ziekenhuis-samenwerking kon worden gegeven.

Als Aruba later alsnog lid wordt, dan kan dat betekenen dat het Arubaanse ziekenhuis pas later van de voordelen van de samenwerking kan profiteren en minder invloed heeft op de samenwerking, zegt Korver.

Een belangrijke reden voor de samenwerking is omdat de ziekenhuizen van de eilanden financieel noodlijdend zijn dan wel zijn ze te klein om met name specialistische zorg te kunnen bieden. Dat laatste is voor de ziekenhuizen op eilanden een dure post omdat de patiënten buiten de regio, vooral naar Colombia, gestuurd moeten worden. Een andere belangrijke reden voor de samenwerking is, om elkaar te helpen in crisissituaties als tijdens de coronapandemie en orkanen.

Situatie ziekenhuis wordt kritisch
De ziekenhuizen van Aruba en Curaçao staan al langer zwaar in het rood en voor Aruba is het zo erg, dat in het derde dan wel vierde kwartaal van dit jaar de situatie kritisch wordt, zegt de directeur Vroegop. Het Arubaanse ziekenhuis staat verder onder druk omdat Nederland aan Aruba heeft opgedragen om 60 miljoen gulden op zorgkosten te besparen. Hierdoor moest het HOH al in coronatijd op de salarissen van het ziekenhuispersoneel korten.

De bezuiniging is een voorwaarde om de coronamiljoenen (liquiditeitssteun) van Nederland te krijgen die Aruba nog altijd hard nodig heeft. De Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) die op woensdag 7 juli Aruba bezoekt, zegt dan op vragen van Caribisch Netwerk of de coronasteun in gevaar komt als Aruba niet meedoet aan de ziekenhuiscoöperatie:

“Ik ga ervan uit dat Aruba wel mee blijft doen in die gesprekken over samenwerking en het is uiteindelijk elke keer aan het einde van de tranche ter beoordeling of een land voldaan heeft aan de voorwaarden. Daar zullen we kritisch naar kijken uiteraard. En als er niet voldaan is aan de voorwaarden, dan kan dat consequenties hebben voor volgende tranches, ja.”

Meevaller geen invloed op landspakket
De Nederlandse bestuurder zegt verder ook dat het economische herstel van Aruba dat sneller gaat dan verwacht, geen invloed heeft op het uitvoeren van het landspakket. Het is dan een kleine meevaller zegt hij, maar de afspraken in het landspakket en uitvoeringsagenda’s zijn voor de langer termijn. Aruba heeft namelijk door de coronacrisis een enorme schuld erbij gekregen die volgens Knops de komende jaren afgelost moet worden.