Foto: Regering van Curaçao

WILLEMSTAD – Meer dan 125 miljoen euro (ruim 260 miljoen Antilliaanse gulden) is Nederland nu bereid om in Curaçao te steken, nadat beide regeringen een politiek akkoord hebben getekend. De regeringen zeggen bovendien dat de voorwaarden voor dit steunpakket niet langer de autonomie van het eiland aantasten.

Maar niet iedereen op het eiland is het daar mee eens. Staatssecretaris Raymond Knops zet bij de ondertekening op Curaçao ook de kanttekening: “Het zal helemaal geen gemakkelijk pad zijn. Want tekenen is heel eenvoudig en afspraken maken. Maar het allemaal uitvoeren van beide kanten, dat vergt zeker nog veel inspanning van ons allemaal.”

Raymond Knops over de uitvoering, audio door Kim Hendriksen

Download de audio hier
.

De Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath (PAR) vindt dat er ‘over en weer sprake is van commitment’. “We zijn er samen in geslaagd om tot goede afspraken en juist samenwerkingsverband te komen.”

Eugene Rhuggenaath over het resultaat, audio door Kim Hendriksen

Download de audio hier
.

Minister voor Economische Ontwikkeling, Steven Martina van coalitiepartij MAN is tevreden met het eindresultaat. Hij benadrukt dat zijn partij nu wel kan leven met het voorstel waaronder hij ook zijn handtekening zette.

Steven Martina over autonomie, audio door Kim Hendriksen

Download de audio hier
.

Wat krijgt Curaçao?
Het wordt pas na de ondertekening duidelijk wat het steunpakket inhoudt, als de brief van Knops naar de Tweede Kamer gaat. In ieder geval krijgt Curaçao eindelijk de 105 miljoen gulden aan liquiditeitssteun, de derde tranche leningen die Nederland in juli aanbood tegen extra voorwaarden. En dat kan meer worden, mocht Cft adviseren dat het eiland in crisis meer geld nodig heeft.

Maar Nederland gaat dus ook zoals beloofd, flink investeren:

  • 30 miljoen euro in onderwijshuisvesting (zoals tegen lekkende daken en voor veiligheid)
  • 20 miljoen euro max. voor onder meer bedrijven getroffen door de coronamaatregelen (gift of lening)
  • 18,5 miljoen euro voor KMar, douane en kustwacht voor betere grensbewaking
  • 5,2 miljoen euro voor de aanpak van ondermijning (door criminelen)
  • 1,2 miljoen euro voor resocialisatie van jongeren (Sociaal Vorming Traject)
  • 0,4 miljoen euro voor gegevensbescherming

Het geld komt in beheer van de nieuwe entiteit die nu definitief COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling) gaat heten. Het wordt een zelfstandig bestuursorgaan en in de vorm van een Nederlandse rechtspersoon. Zoals bekend wordt dit allemaal geregeld in een zogeheten consensusrijkswet. Aruba en Sint-Maarten kunnen daar nog steeds aan meedoen, schrijft Knops in de brief aan de Tweede Kamer.

“Zodra deze landen voldaan hebben aan de voorwaarden van de tweede tranche en instemmen met de voorwaarden van de derde tranche.”

Aruba bijna klaar
De Arubaanse regering heeft tijdens de behandeling van de suppletoire begroting nu maandag, het parlement gevraagd om akkoord te gaan met Nederlandse voorwaarden voor het steunpakket. “We zijn eruit met Nederland en met vier cruciale veranderingen waardoor onze autonomie is gered”, aldus premier Evelyn Wever-Croes. Als het Arubaanse parlement groen licht geeft, dan zal ook de Arubaanse regering direct met Nederland een politiek akkoord tekenen.