Foto: Kabinet Aruba

ORANJESTAD – Nederland blijkt alsnog akkoord met een renteloze lening van 113,3 miljoen gulden (ongeveer 58 miljoen euro) aan Aruba na de verwarring na afloop van de Rijksministerraad afgelopen vrijdag. 

“Een paar uur na de persconferentie van Aruba, heeft Aruba officieel laten weten aan Nederland dat ze akkoord is met de voorwaarden en kan de lening dus worden verstrekt”, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties).

De woordvoerder bevestigt dat aan dit pakket van leningen inderdaad 63,9 miljoen gulden direct wordt overgemaakt en dat voor het tweede deel van 49,4 miljoen gulden het toezichtsorgaan Caft eerst nog groen licht moet geven.

Verwarring
Er ontstond vrijdag verwarring omdat staatssecretaris Knops na afloop van de Rijksministerraad zei dat er nog geen besluit was gevallen over financiële steun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De eilanden moesten eerst met hun achterban raadplegen over de Nederlandse voorwaarden aan die hulp.

Maar het Arubaanse kabinet belegde al direct een persconferentie om te melden dat in de Rijksministerraad er wél al een akkoord was. Wat Knops vervolgens ontkende. De officiële brief waarin Aruba aangeeft akkoord te zijn met de Nederlandse voorwaarden kwam een paar uur na die persconferentie.

Eén van de voorwaarden is dat Arubaanse ambtenaren en gelijkgestelden naast loon, ook loonindexering moeten gaan inleveren. Dat heeft geleid tot verbaasde reacties van met name vakbonden op het eiland, die zeiden hier nog officieel op te gaan reageren.

Irritaties tegenover Nederlandse houding lopen op

Op Curaçao lopen inmiddels de irritaties op over hoe Nederland zich uitlaat over het eiland. Lees meer hierover: Nog geen besluit over miljoenen uit Nederland voor coronacrisis op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten