Foto: VN Vluchtelingenhulp

HILVERSUM – D66-Kamerlid Maarten Groothuizen gaat opnieuw Kamervragen stellen over de behandeling en opvang van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao. Sinds de laatste Kamervragen, in 2018, is er volgens hem onvoldoende veranderd aan de situatie. “Nederland moet intensiever hulp bieden en beter toezicht houden.”

Groothuizen was afgelopen week voor het eerst op het eiland en is geschrokken van de omstandigheden in de barakken waar Venezolaanse vluchtelingen worden vastgehouden. Ook de uitvoering van procedures en de voortgang van nieuwe opvang valt hem tegen.

“Ik heb gezien hoe elf mensen in één ruimte 23 uur per dag vastzitten en slechts één uur naar buiten mogen om te luchten. Dat soms voor vier maanden lang. Dat is in het Koninkrijk der Nederlanden een ongehoorde situatie en beneden niveau. We hebben zelfs voor mensen die een gevangenisstraf moeten uitzitten een minimum standaard.”

Amnesty International rapporteerde in 2018 ook al over deze situatie

In september 2018 verscheen er een vernietigend onderzoeksrapport van Amnesty International over de vluchtelingenopvang op Curaçao. In dat rapport schrijven onderzoekers over ‘onmenselijke omstandigheden in de detentiecentra voor vluchtelingen’.

Lees hier wat Caribisch Netwerk er in 2018 over schreef.

Ook zag Groothuizen tijdens zijn bezoek dat er weliswaar nieuwe verbeterde cellen zijn gebouwd, maar dat die nog niet in gebruik zijn doordat de sloten ontbreken. “Daar wachten ze dan nog op. Dat vind ik zo opmerkelijk want het is niet een heel groot project en het loopt al sinds maart.”

Dezelfde stroperigheid geldt volgens Groothuizen ook voor de implementatie van de asiel- en uitzettingsprocedures: “Mensen van de IND (Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst) hebben op Curaçao trainingen gegeven. Maar dan hoor ik verhalen van vluchtelingen die langer vast worden gehouden omdat ze een vliegticket terug niet kunnen betalen. Dat kan niet.”

‘Niet Nederland, maar de eilanden zelf zijn verantwoordelijk voor de opvang van Venezolaanse vluchtelingen’
– Staatssecretaris Raymond Knops
0

Nederland heeft als Koninkrijkspartner en EU-land volgens het D66-Kamerlid ‘een verantwoordelijkheid en moet daarom een tandje omhoog in het verbeteren en monitoren van de situatie voor Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao’.

De vraag is alleen of nieuwe Kamervragen hiervoor gaan zorgen. Eerder liet staatssecretaris Knops in een interview met Caribisch Netwerk al weten ‘dat de opvang van Venezolaanse vluchtelingen een landsaangelegenheid is en dus een verantwoordelijkheid van de eilanden zelf en niet van Nederland’.

“Dat vind ik wat kort door de bocht van Knops”, reageert Groothuizen. “We hebben in het Koninkrijk afgesproken dat er een waarborgfunctie is als het gaat om mensenrechten en dat dit niet een landsaangelegenheid is maar een Koninkrijksaangelegenheid. Dat betekent dat Nederland, als het grootste land in het Koninkrijk, niet zomaar weg kan kijken.”

Brief van staatssecretaris Knops aan de Kamer

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) – Foto: John Samson

In juli schreef staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer dat ‘om te voldoen aan de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao, de Ministerraad heeft besloten om bij de Voorjaarsnota in 2019 een bedrag van 23,8 miljoen euro te reserveren.’

“De extra middelen zijn in ieder geval bestemd voor de versterking van de maritieme grenzen van Aruba, Bonaire en Curaçao en voor het verlenen van aanvullende ondersteuning voor het verder optimaliseren van vreemdelingenprocessen”, schrijft Knops.

De Venezolaanse vluchtelingencrisis op Curacao loopt al vanaf 2014 en sinds 2018 zijn Curaçao en Nederland meerdere malen op de vingers getikt door mensenrechtenorganisaties.

Ook de ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, concludeerde in 2018 dat Curaçao met het uitzettingsbeleid het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt. Sinds 2017 heeft de overheid de vreemdelingenprocedure overgenomen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De ombudsman liet in het vernietigende rapport van 2018 zien dat deze procedure nog niet in werking is.

‘Op uitvoeringsniveau moet concreet samengewerkt worden. Daar is ook een rol voor Curaçao weggelegd’
– Curaçaose ombudsman Keursly Concincion
0

“Dat Groothuizen de situatie van Venezolaanse migranten bespreekbaar maakt in het Nederlandse parlement is op zich een positieve ontwikkeling”, reageert Concincion. “Het lijkt mij dat er nu op uitvoeringsniveau concreet samengewerkt moet worden om de nagestreefde verbeteringen te kunnen realiseren. Daar is ook een rol voor het Curaçaose parlement in weggelegd.”

Ook zijn er talloze Kamervragen gesteld over de situatie. Maar nog steeds is er weinig veranderd, in hoeverre hebben de Kamervragen van Groothuizen dan nog zin?

‘Ik geloof echt niet dat mijn vragen meteen de situatie zullen veranderen’
– D66 Kamerlid Maarten Groothuizen
0

“Dat weet je nooit”, stelt Groothuizen. “Maar volgens mij is politiek ook een kwestie van herhalen en agenderen. Ik geloof echt niet dat mijn vragen meteen de situatie zullen veranderen.”

Staatssecretaris Knops zegt dat hij na het politiek reces (2 september) ‘de Kamer verder informeert over de precieze besteding van het gereserveerde bedrag van 23,8 miljoen euro en de afspraken met de eilanden hierover’.