Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Patiënten blijven nog langer de dupe van de sluiting van de operatiekamer door Sint Elizabeth Hospitaal (Sehos). Het ziekenhuis blijft erbij dat ze onvoldoende geld heeft om deze te kunnen draaien. De overheid grijpt niet in omdat ze eerst helderheid wil over de ziekenhuisfinanciën.

Ondertussen is de patiënt de dupe en loopt de wachtlijst met 90 operaties per week op. In de periode van 10 juli tot 17 juli stonden er 181 operaties ingepland. Het ziekenhuis heeft 90 operaties moeten afzeggen. Komende week zullen weer 100 operaties uitgesteld worden.

Voorzitter van de Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) Alexander Saleh zegt hierover: “Ik heb niets concreet gehoord hoe deze maatregel de patiënten beïnvloedt. Maar het blijft natuurlijk naïef om te denken dat het geen ellende met zich meebrengt.”

‘Het blijft natuurlijk naïef om te denken dat het geen ellende met zich meebrengt’- Alexander Saleh, voorzitter Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao

De vraag blijft waarom volksgezondheidminister Suzy Camelia-Römer niet ingrijpt. Maar ze zegt nog steeds op haar inspectiedienst te wachten die onderzoek doet naar de ziekenhuisfinanciën.

“Ik verkeer in afwachting van de Inspecteur. Een minister kan niet zomaar maatregelen nemen. Daarom heb ik opdracht gegeven aan de Inspecteur om een en ander na te gaan en ik verwacht vandaag helderheid. De SOAB is ook ingeschakeld ter ondersteuning van de Inspecteur voor het financiële gedeelte.”

Eerder zei de minister al dat ze het niet eens is met het ziekenhuis dat ze te weinig geld krijgen. En dat haar inspectiedienst dat eerst dus moet nagaan.

‘Een minister kan niet zomaar maatregelen nemen’- Suzy Camelia-Römer, minister van volksgezondheid

Ziekenhuisdirecteur Anthon Casperson zegt dat ze meewerken met het onderzoek van de inspectie.  “De inspecteur heeft om verschillende data gevraagd, en deze heeft het Sehos hem allemaal gegeven. Woensdag heeft het ziekenhuis de inspectie de tweede voortgangsrapportage doen toekomen met uitgebreide info over alle financiële geldstromen. Door meer inzicht te krijgen in de financiële geldstromen wil het bestuur van het ziekenhuis kunnen aantonen waar deze financiële tekorten ontstaan, waar het budget naar toe gaat en dus dat het bestuur een juiste en overwogen beslissing heeft genomen.”

De overheid heeft ondertussen wel 2,1 miljoen gulden overgemaakt. Hierdoor kon het ziekenhuis onder andere de zorg weer vanuit haar apotheek garanderen, zegt Casperson. Maar het is onvoldoende om de operatiekamer voor niet-spoedeisende operaties te openen. Deze blijft dan ook een week langer dicht dan de twee weken die eerder waren aangekondigd.

Meer problemen
En dat zijn niet de enige problemen die het ziekenhuis heeft. Een deel van de therapeutische zorg is tijdelijk stopgezet. En er is overleg geweest met de SVB om deze maand de salarissen te kunnen betalen.
Volgens de directeur is dat nu gegarandeerd. “Het gaat om 1100 man personeel. Deze mensen moeten binnen nu en twee weken hun salaris ontvangen. Door de tekorten was dit even niet helemaal zeker. Maar het is gelukt om dat veilig te stellen.”

Kamervragen

Naar aanleiding van het artikel van Caribisch Netwerk over het sluiten van operatiekamer hebben in de Nederlandse parlementariërs Joba van den Berg-Jansen en Chris van Dam (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamervragen gesteld over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis. De Kamerleden maken zich zorgen om de patiënten uit Bonaire die nu de dupe kunnen worden en eventueel moeten uitwijken naar ziekenhuizen in omliggende landen.