Foto: Pixabay

ORANJESTAD/WILLEMSTAD – De Arubaanse parlementsvoorzitter Ady Thijsen vindt niet dat teveel water bij de wijn is gedaan om zijn amendement op het voorstel voor de Rijkswet Koninkrijksgeschillen door de Tweede Kamer te krijgen. “We konden niet zeggen: alles of niets. Anders zouden we weer terug bij af zijn, 10 jaar terug.” Hij heeft zijn hoop daarom op de Eerste Kamer gevestigd.

Parlementsvoorzitter Ady Thijsen in gesprek met Sharina Henriquez

In zijn nieuwe afgezwakte amendement wordt een aparte afdeling voor Koninkrijksgeschillen voorgesteld. Die wordt bij de Raad van State ondergebracht. Of dat kan, moet nog uitgezocht worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor het amendement-Thijsen om de rijkswet hierop aan te passen.

Parlementsvoorzitter Ady Thijsen (MEP)

Maar Thijsen heeft daarvoor dus wel eerst een belangrijke voorwaarde moeten schrappen om steun te krijgen van de Nederlandse Kamerleden. Namelijk dat de regeling bindend zou zijn voor alle landen inclusief Nederland. Maar Nederland wil daar nog steeds niet aan. Thijsen erkent dat hiervoor nog onvoldoende draagvlak is. Aruba geeft de strijd toch niet op, zegt hij.

Want nadat de Tweede Kamer na het zomerreces over het wetsvoorstel zal stemmen, buigt vervolgens de Eerste Kamer zich over de wet. “Die kan zeggen: mooi, maar deze rijkswet voldoet niet aan wat de opdracht was. Dus dan hebben we nog een kans dat deze teruggaat naar de Tweede Kamer. En we ons gelijk krijgen.”

Giselle Mc William in de Tweede Kamer.

‘Totaal geen draagvlak’
Ook het Curaçaose parlement heeft gelijk besloten niet akkoord te gaan met het huidige wetsvoorstel van staatssecretaris Knops. Parlementariër Giselle MC William, die vorige week in Tweede Kamer zich al uitsprak tegen het voorstel, zegt dat er totaal geen draagvlak is. “Terwijl dat juist de geest is van het Statuut van het Koninkrijk: draagvlak. Zowel in de Eerste Kamer en Tweede Kamer hebben wij geen stem, het is te hopen dat de Eerste Kamer hun rechtvaardigheidsgevoel en democratische geest zal laten prevaleren”, zegt Mc William.

Staatssecretaris Raymond Knops zegt dat er wel begrip is van de eilanden voor het voorstel

Een delegatie van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten was in april naar Den Haag afgereisd om te benadrukken dat zij alleen akkoord gaan met het voorstel waar alle partijen in 2015 het over eens waren. Dat voorstel ging over een onafhankelijk orgaan, dat bindende uitspraken moet doen over de juridische interpretatie van het Statuut.

Mc William was toen positief gestemd, maar ze is daar van teruggekomen. “Politiek blijft politiek en Den Haag blijft Den Haag als het gaat om onze eilanden.”

Wat is dat, een geschillenregeling?

Al jaren is er onenigheid tussen Nederland en de landen binnen het Koninkrijk. Wat houdt de geschillenregeling eigenlijk in en waarom komen de eilanden en Nederland er niet uit? Lees dat hier.