Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Het protest van leraren tegen vernieuwingsplannen van onderwijsminister Rudy Lampe (RED) groeit. Voor de tweede keer in korte tijd zijn ze de straat op gegaan en dit keer met meer mensen (naar schatting 100 man). Belangrijkste bezwaarpunt: de minister luistert niet naar hen.

Tekst gaat verder na de video

Door Sharina Henriquez

De groep gekleed in T-shirts met de leus ‘Enseñanza bao atake!!!’ (onderwijs onder vuur) wordt aangevoerd door onderwijsbond Simar en ambtenarenbond Seppa. Ze lopen in een mars naar het parlement en de regering om een petitie met een motie van wantrouwen tegen de minister te brengen. Want de bewindspersoon luistert niet naar het veld en wil zijn vernieuwingsplannen vooral doordrukken, zo vinden ze.

“We hopen dat ze die veranderingen ook niet in de grote vakantie gaan invoeren als er niemand is”, aldus Simar- vakbondsleider Josephine Albertus. Want dan komt er meer actie, zegt ze.

De onderwijsminister  was er niet vanmiddag. Minister Otmar Oduber neemt de petitie en andere punten in ontvangst, namens de premier die uitlandig is. Hij zegt dat de brief op de agenda staat van de eerstvolgende ministerraad, aankomende dinsdag. “De regering heeft zeker oor voor de onderwijsproblemen. Ook die van het multidisciplinair centrum.”

Rugzakkind dupe
De onderwijsminister wil daar de afdeling observatie sluiten, vertelt Nanoek Richardson die er didactische begeleiding geeft. Een slecht idee want alleen daar kunnen de kinderen met een ‘rugzakje’ terecht. “Het zijn kinderen die in het reguliere onderwijs niet meekunnen. Want daar zijn grote klassen. Kinderen die bijvoorbeeld helemaal niet praten. Die geven we extra begeleiding zodat ze uit hun schulp komen.”

De begeleidingsklas is al klein met ruimte voor acht kinderen. Er is een wachtlijst. Maar als de minister zijn zin krijgt, dan moeten zij terug de ‘gewone’ klas weer in. “Dat heeft gevolgen voor heel veel kinderen”, aldus Richardson.