Foto: Roelie van Beek

WILLEMSTAD – Slechte aansluitingen, grote verschillen in tarieven en onbetrouwbare tijdschema’s. Mensen die op Curaçao regelmatig met het openbaar vervoer moeten reizen hebben veel klachten. Veel eilandbewoners zijn afhankelijk van de bus voor hun woon-werkverkeer .

Minister van Verkeer en Vervoer, Zita Jesus-Leito wil een reorganisatie in de sector: het is de bedoeling om 400 kleine bussen onder te brengen in een coöperatie die samen met het ABC (Lijn)Busbedrijf het plan moet uitvoeren, dat begin 2019 af moet zijn.

Buschauffeur Humphrey Felipe zegt dat hij al twintig jaar verschillende plannen hoort, maar dat het altijd mislukt. Bekijk de reportage (tekst gaat verder na de video):

 Door Roelie van Beek

In 2016 heeft het bedrijf Re-Quest samen met MGL, op verzoek van de Consumentenbond, een onderzoek verricht naar het openbaar vervoer in het algemeen. In de conclusies worden verbeteringen aanbevolen, zowel op de korte als op de lange termijn, waarvoor ook investeringen nodig zijn.

Bustijden ontbreken
Er wordt onder andere aanbevolen om de routes, het tijdschema en de tarieven bij de bushaltes aan te geven. Dat is nu niet het geval. Ook wordt aanbevolen om cursussen te geven aan de chauffeurs om hen meer klantvriendelijkheid bij te brengen.

Terwijl sommige reizigers kritiek hebben op het tariefverschil tussen de kleine bussen en de lijnbussen, vinden anderen het prettig dat de kleine bussen de wijken ingaan en je tot aan de deur brengen. Dit in tegenstelling tot de lijnbussen die alleen de routes buiten de wijken rijden. Dit kan het verbeteren van aansluitingen vermoeilijken.

‘Niet haalbaar’
Volgens Andres Everitsz, voorzitter van de vakbond van kleine buschauffeurs STU, is het plan van minister Jesus-Leito niet haalbaar. “Er zijn te weinig kleine bussen om een coöperatie op te richten. Curaçao is niet te vergelijken met het openbaar vervoer in Colombia, Venezuela, Brazilië en andere landen in de regio.”

Hij wijst er ook op dat het ABC Busbedrijf een bedrijf is met overheidssubsidie, en de chauffeurs van de kleine busjes helemaal geen subsidie krijgen. “Het ministerie van Economische Ontwikkeling bepaalt zelf de tarieven. Er is geen regeling of beleid waarmee ze ook maar enige fiscale compensatie kunnen krijgen en de tarieven van de kleine bussen omlaag zouden kunnen.”