Foto: Pixabay

DEN HAAG – Het plan van de PVV om criminele Arubanen, Curaçaoënaars en Sint-Maartenaren terug te sturen naar de eilanden, maakt weinig kans. De PVV had op steun gerekend van het CDA en de VVD, maar krijgt die niet. 

Beide coalitiepartijen erkennen het beeld wat de PVV schets over ‘de hoge criminaliteit onder Antillianen in Nederland’, maar vinden dit wetsvoorstel ‘niet haalbaar’ en ‘onuitvoerbaar’.

‘Niet serieus’
Verschillende partijen in de Tweede Kamer ergeren zich eraan dat de PVV ‘niet serieus’ ingaat op de forse kritiek van de Raad van State. Die stelt onder meer dat het plan haar doel voorbij schiet en in strijd is met de wet, omdat het onderscheid maakt tussen Nederlanders.

De wet Terugzending Criminele Antillianen

De drie autonome eilanden hebben zelf een wet die eisen stelt aan alle Europese Nederlanders die op het eiland willen wonen. Ook Nederland moet eisen kunnen stellen aan Caribische Nederlanders, vindt de PVV.

Het wetsvoorstel houdt in dat alle Arubanen, Curaçaoënaars en Sint-Maartenaren direct teruggestuurd worden als ze in Nederland veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf, taakstraf of jeugddetentie. De wet geldt voor jong en oud en geldt ook als iemand bijvoorbeeld één dag gevangenisstraf heeft gekregen.

Afspraken maken met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
De partijen CDA, SP, PvdA en SGP zien op dit moment meer kans om afspraken te maken met de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. In een Rijkswet zou dan in één klap alle vestigingseisen voor alle delen van het Koninkrijk komen.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) wil duidelijkheid van de Nederlandse regering of Aruba, Sint-Maarten en Curaçao mogelijk een beleid voeren om jongeren ‘die geen toekomst hebben of niet te handhaven zijn op een vliegtuig naar Nederland te zetten’. “Daar hebben we geen wetten voor nodig, maar politieke afspraken.”

Debat nog niet klaar
De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel is nog niet voorbij. Indieners Sietse Fritsma en Machiel de Graaf (PVV) zullen op een later moment mogen ingaan op alle vragen die vandaag in de Tweede Kamer zijn gesteld.

Tijdens dit tweede debat zal ook blijken of de PVV bereid is om het wetsvoorstel – om criminele Caribische Nederlanders terug te sturen – aan te passen. Een wetsvoorstel van de VVD om vestigingseisen te stellen, haalde in 2016 geen meerderheid.

Een delegatie parlementariërs uit Aruba zijn woensdag persoonlijk aanwezig om het debat in de Tweede Kamer te volgen – foto: Tweede Kamer