Foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – De barkjes uit Venezuela zijn aangekomen bij de Kleine Werf, de nieuwe locatie tegenover de Sha Caprileskade waar de Venezolanen eerder ruim honderd jaar groenten en fruit verkochten

Begin maart vertrokken de laatste bootjes vanaf de Sha Caprileskade terug naar Venezuela. Door de grensblokkade mochten zij niet terug naar Curaçao. Minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling maakte toen bekend de verkoopplek aan de Sha Caprileskade open te stellen voor lokale verkoop.

Video-impressie door Elisa Koek

De grensblokkade werd begin april opgeheven en het duurde niet lang voor de Venezolanen terugvaarden naar Curaçao.

De regering blijft echter bij haar beslissing dat de Venezolanen niet meer mogen aansluiten bij de ‘drijvende markt’ aan de Sha Caprileskade. De Venezolanen hebben inmiddels hun stallen gevuld aan de Klein Werf: “We gaan strenger controleren”, zegt Martina. “De regels die er al waren, moeten worden nageleefd en we gaan inspecteren.”

‘Het kost meer moeite hier’

De Venezolanen doen ondertussen hun best om hun waar weer aan de man te brengen. “Het kost nu meer moeite, want mensen moeten hier echt naar binnenkomen, ze lopen niet automatisch langs”, vertelt een verkoper, terwijl hij wat mensen probeert te wenken.

Er lopen verschillende beveiligers rond om een oogje in het zeil te houden: “Dit is maar tijdelijk”, gelooft één van hen. “Als de Sha Caprileskade is opgeknapt, kunnen ze daar wel weer terecht. Anders wordt het niks daar.”