Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Er zijn sterke aanwijzingen dat de leider van de United St. Maarten party (USp), Frans Richardson, onterecht is toegelaten als lid van het nieuwe parlement.

De reden: Richardson voldoet niet aan de eis dat hij ingezetene van St. Maarten moet zijn. Hij woont aan de Franse kant van het eiland en verblijft dus formeel in het buitenland.

De landsverordening registratie en financiën politieke partijen definieert een ingezetene als iemand die daadwerkelijk in St. Maarten woont. Richardson staat wel ingeschreven in het bevolkingsregister, anders had hij niet aan de verkiezingen kunnen deelnemen.

Stemmen kopen
Twee gebeurtenissen laten echter zien dat de partijleider niet in het Nederlandse deel woont. Op 14 februari werd Richardson gearresteerd door het Team Bestrijding Ondermijning op verdenking van stemmen kopen, aannemen van 370.000 dollar in steekpenningen en belastingfraude. Daarbij werd ook huiszoeking gedaan. Dat gebeurde volgens het persbericht toen van het Openbaar Ministerie ‘in het huis van de verdachte in Saint Martin’ (Franse kant).

Onlangs wilde de koerier van een plaatselijk advocatenkantoor documenten afleveren bij Richardson op het adres waar hij staat ingeschreven. De bewoners lieten de koerier weten dat Richardson daar niet woont.

Onderzoek
Volgens parlementsvoorzitter Sarah Wescot-Williams gaat de commissie die de geloofsbrieven van inkomende kandidaten onderzoekt, af op hetgeen in the geloofsbrief is vermeld.
Gouverneur Holiday heeft niet inhoudelijk op de kwestie gereageerd, maar de situatie doorgeschoven naar Wescot-Williams. Die wijst op haar beurt naar Jason Rogers, de voorzitter van het Centraal Stembureau. Ook Bert Hofman, voorzitter van de Kiesraad, acht Rogers de aangewezen persoon om zich over de kwestie te buigen.

Rogers heeft nog niet gereageerd.