ORANJESTAD – Aruba kan rekenen op steun vanuit Nederland en wellicht ook van UNHCR – VN Commissie voor Vluchtelingen in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Evelyn Wever-Croes

Afgelopen dinsdag deed UNHCR een oproep aan landen die te maken krijgen met een instroom van Venezolanen om deze de toegang niet te weigeren en om hen de vluchtelingenstatus toe te kennen. Volgens Wever-Croes zou de vluchtelingenorganisatie deze oproep inmiddels hebben genuanceerd.

Inmiddels heeft Aruba contact met Nederland over het updaten en definitief afronden van het plan dat er al ligt. Aruba moet het kostenplaatje nog rondkrijgen. Het UNHCR zegt bereid te zijn de helft te betalen onder bepaalde voorwaarden, terwijl minister van Defensie Ank Bijleveld heeft toegezegd dat Nederlandse strijdkrachten beschikbaar zullen worden gemaakt om te helpen. Bijleveld zou volgens Wever-Croes hebben aangegeven dat Nederland een prominentere rol in deze situatie zou moeten spelen.

Van Aruba naar Suriname en Guyana
Premier Wever-Croes zegt nog altijd de wens te hebben dat Aruba na een bepaald aantal vluchtelingen te hebben opgevangen (het oude plan gaat uit van een totaal van 500) een ‘intake punt’ wordt. Dus dat Aruba de Venezolaanse vluchtelingen registreert en medisch test om daarna ze over te plaatsen naar andere eilanden.

Daar is eerder kritisch op gereageerd vanuit de Tweede Kamer, maar volgens de Arubaanse premier hebben ondertussen Suriname en Guyana zich aangemeld als opvangplaatsen voor Venezolanen.

Niet zo’n vaart met toestroom
Toch is de kans ook aanwezig dat het helemaal niet zo’n vaart gaat lopen met de toestroom van Venezolaanse vluchtelingen. Er zijn experts die zeggen dat als er sprake moet zijn geweest van een massale toestroom, zoals het geval is naar Colombia, dit al lang plaats zou hebben gevonden, aldus de premier.

Volgens haar zou de zeeoversteek naar Aruba blijkbaar toch een te hoge drempel voor velen. Maar mocht het toch op een exodus uitlopen, dan moet niet worden uitgegaan van 500 vluchtelingen, maar van duizenden, waarschuwt de premier.