Foto: Kustwacht Caribisch gebied

DEN HAAG – Na vijf jaar debatteren is de kustwacht voor de Caribische rijksdelen nog steeds niet op orde en de Tweede Kamer reageert vandaag geïrriteerd. Er zijn honderden miljoenen nodig voor onderhoud, maar dat heeft het inmiddels demissionair kabinet nog niet geregeld. 

De Caribische kustwacht heeft geld nodig voor investering en onderhoud van radars, helicopters en vaartuigen. Er is tussen de 150 en 165 miljoen euro nodig voor de komende tien jaar, maar ‘dat geld is er nog niet’, zegt demissionair minister Jeanine Hennis (Defensie). Ook een concreet plan is nog niet klaar.


Raymond Knops (CDA): Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft laks gehandeld

De onduidelijke situatie zorgt voor veel irritatie bij de partijen tijdens het overleg, want de druk op de kustwacht ligt nu hoog. Er worden in de wateren van Aruba, Curaçao en Bonaire naast drugssmokkelaars ook regelmatig boten met ‘illegale’ migranten uit Venezuela onderschept. Daarvoor zijn goede radars essentieel. Bovendien is personeel en materiaal van de ABC-eilanden naar de Bovenwindse eilanden gestuurd door de nasleep van orkaan Irma.

Geldkwestie
Onlangs heeft de Nederlandse regering 8 miljoen euro gereserveerd. “Het lijkt toch een beetje op een lapwerk”, stelt Raymond Knops (CDA). De Tweede Kamer heeft meerdere keren aan de bel getrokken, zegt hij. Volgens demissionair minister Plasterk is het aan een nieuw kabinet om de financiering voor de lange termijn te regelen. VVD-Kamerlid André Bosman wil dat Plasterk op papier inzichtelijker gaat maken hoe de kustwacht de afgelopen jaren is gefinancierd.

Integriteit
De zorgen van de Tweede Kamerleden gaan niet alléén over de financiering, maar ook over integriteit van het personeel in de Cariben. De Nederlandse regering deelt die zorgen, benadrukt Hennis (Defensie), op basis van onderzoeken die er zijn gedaan.

Curaçao
Defensieminister Hennis verwijt de eilanden ervan niet voldoende mee te werken om de kustwacht op orde te krijgen. Het aannemen van wetgeving verloopt traag en wordt door Nederland als ‘echt een doorn in het oog’ ervaren, zegt Hennis. “Met name Curaçao is koploper in de achterstand.”


Hennis (Defensie) over Curaçao

Beloftes
Het demissionaire kabinet heeft de Kamer beloofd om met cijfers en uitleg te komen over de werving van lokaal personeel op de eilanden en hoe vaak de vaartuigen en vliegtuigen van de kustwacht noodgedwongen extra zijn ingezet. En dat zal pas volgend jaar blijken in een jaarverslag over 2017. Dan zal ook moeten blijken hoe hoog de werk- en prestatiedruk bij de kustwacht ligt en óf er ook voldoende materiaal is.