De Aedes Aegipti mug, ook wel Yellow Fever mug genoemd, is de overbrenger van Zika, Chikungunya en Dengue - foto: Elisa Koek

De Aedes Aegipti mug, ook wel Yellow Fever mug genoemd, is de overbrenger van Zika, Chikungunya en Dengue – foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Hoofdpijn, gewrichtspijn en rode vlekken over je lichaam. Duizenden mensen op Curaçao herkennen deze verschijnselen waarschijnlijk en hebben zich laten testen op het Zika-virus. Eind november hadden 4000 mensen hun weg naar het laboratorium gevonden. Iets meer dan 1200 werden positief getest op het Zika-virus. Dat weet Izzy Gerstenbluth, epidemioloog bij de GGZ (Geneeskundige en Gezondheidszaken).

Waaraan de rest de Zika-verschijnselen te danken hebben, blijft gissen. De testmethodes zijn namelijk niet 100 procent betrouwbaar.  Het aantal mensen dat zich laat testen, is volgens ADC-microbioloog Radjin Steingrover alweer op zijn retour. Of dit komt doordat minder mensen verschijnselen hebben of doordat minder mensen worden doorverwezen, is de vraag. Veel huisartsen zijn gestopt met testen uitgeven.

Izzy Gerstenbluth in gesprek met Elisa Koek

De serologie testmethode op urine is vrij nieuw voor Zika en Curaçao was een van de eerste die deze in gebruik nam. In tegenstelling tot de PCR bloedtest waarbij het virus maar enkele dagen getraceerd kan worden en bovendien niet bij iedereen, meet de serologietest antistoffen.

“De test op antistoffen is twee keer zo betrouwbaar als de PCR test via bloed”, vertelt Steingrover. “Maar ook daarvan weten we niet hoeveel we nog missen.” Gerstenbluth voegt daaraan toe dat de test een kruisreactie vertoont met Dengue. “Het onderzoek naar hoe we de testen beter kunnen interpreteren, is volop gaande”, zegt hij.

Geen vraag vanuit GGz
Volgens Gerstenbluth is het protocol wat betreft het testen op Zika op Curaçao nog niet officieel veranderd. Wel geeft hij aan dat het in eerste instantie voor de GGZ belangrijk was iedereen te laten testen en dit niet meer nodig is. “In het begin vragen wij om testen, omdat we willen weten wat het is, of het nieuw is en hoe het virus ontwikkelt.”

Testen bij risicogroep
Als de epidemie duidelijk is, wordt het onderzoek via andere methodes vervolgd en hoeven mensen niet naar het laboratorium. “Als duidelijkheid is waar het om gaat, vragen wij niet meer om iedereen te testen. Hierdoor kan het zijn dat de test niet meer wordt vergoed voor mensen buiten de risicogroep. Er is geen medicijn voor Zika en bij hen hoeft er niet te worden ingegrepen.”

Zwangere vrouwen, mensen met een neurologische aandoening en personen die in het ziekenhuis liggen en verschijnselen krijgen, behoren tot de risicogroep. “Bij deze groepen kunnen interventies noodzakelijk zijn. Ook zijn zij diagnostisch van belang dus we adviseren om hen nog wel door te sturen voor een test.”

Microcefalie in Latijns Amerika
In november woonde Steingrover van het ADC de ID (Infectious Deseases) Week in New Orleans bij. Hier werden de resultaten van de serologietest op Curaçao gepresenteerd. Ook was er veel aandacht voor microcefalie. Nog steeds is er veel onduidelijk hierover. Volgens Steingrover zijn artsen en wetenschappers er inmiddels wel zeker van dat er een verband is tussen Zika en de ziekte. “We zien in heel Latijns Amerika, niet alleen in Brazilië, een piek in het aantal Zika-gevallen met daarop volgend, zo zes á negen maanden later, een piek in het aantal baby’s dat geboren wordt met microcefalie. Maar, tot wanneer de schade aangericht kan worden, is nog niet gedetailleerd genoeg onderzocht.”

Door Elisa Koek