De overheid heeft 1,6 miljoen gulden uitgetrokken voor onder andere de realisatie van het centrum. Foto: Dulce Koopman

De overheid heeft 1,6 miljoen gulden uitgetrokken voor onder andere de realisatie van het centrum. Foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD – Het kostte veel overleg en voorbereiding, maar het eerste Geheugencentrum is bijna open bij Birgen di Rosaria. De Poliklinika di Memoria diagnosticeert geheugen gerelateerde ziekten.

Fundashon Birgen di Rosario kan de instelling nu openen, omdat vanuit de overheid extra financiering is gekomen voor de kliniek.“Op dit moment brengen we de personen eerst naar de Geheugenpoli; daar bekijken specialisten de situatie om vervolgens een diagnose te stellen”, vertelt Eduard Eleonora, directeur van Fundashon Birgen di Rosario.

Dulce Koopman in gesprek met Eduard Eleonora

De Geheugenpoli past goed binnen de organisatie van Birgen di Rosaria, aangezien het instituut gericht is op ouderen. De polikliniek zal zich ook bezighouden met het opvangen van de achterban die niet goed begrijpt wat er gebeurt met het geheugen van een geliefde.

De overheid probeert sinds 2009 een overeenkomst te sluiten met de stichting over een geheugenkliniek. Nu hebben zij hier 1,6 miljoen gulden voor uitgetrokken. Dit bedrag is ook bedoeld om een reorganisatie bij Birgen di Rosario te realiseren

Door Dulce Koopman